Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rohkeuden ja tiedon puute estävät alkoholiongelmien tunnistamista

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.6.2006 7.40
Tiedote -

Kolme päihdepalveluiden ja päihdetyön osaamisen kehittämistä tutkivaa pro gradua palkittiin 29.6.2006 Alkoholiohjelman opinnäytekilpailussa. Palkinnon saivat Johanna Levälahti Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitokselta, Merja Halonen Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitokselta sekä Minna-Maria Behm Kuopion yliopiston hoitotieteen laitokselta. Palkitut työt osoittavat, että alkoholiongelmien nykyistä parempi hoito peruspalveluissa edellyttää lisää koulutusta ja entistä parempaa tiedotusta.

Johanna Levälahti tutki sosiaalisten verkostojen merkitystä alkoholiongelmaisen kuntoutumisprosessissa työssään Oma tahto ja toisten apu. Sosiaalinen verkosto ja sosiaalinen tuki alkoholin väärinkäytöstä raittiuteen johtavan muutoksen aikana. (Egen vilja och andras hjälp.).Alkoholiongelmaisen sosiaaliset verkostot kuihtuvat ja päihdehuollon erityispalvelut jäävät usein ainoiksi mahdollisuuksiksi emotionaaliseen tukeen. Sosiaali- tai terveydenhuollon peruspalvelut näyttäytyvät lähinnä välineellisenä tukena, esim. sairauksien hoitona tai toimeentulotuen lähteenä. Haastatellut asiakkaat pitivät kielteisenä sitä, että henkilöstö on haluton puhumaan alkoholinkäytöstä, vaikka aloitteentekijänä olisi asiakas.

Osaamisen, uskalluksen ja työvälineiden puute on selkeä este alkoholin suurkuluttajien tunnistamiselle, suurkulutuksen puheeksi otolle ja muutoksen tukemiselle. Tämä näkemys vahvistui myös Minna-Maria Behmin haastateltua sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia pro graduunsa Varhaisvaiheen päihdehoitotyö perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuoltoon tarvitaan lisää osaamista ja vähemmän pirstaleista palvelujärjestelmää, jotta päihdehoitotyö onnistuisi.

Tiedon puute ja palvelujärjestelmän pirstaleisuus nousevat jopa palveluiden sisällöllistä laatua suuremmiksi pulmiksi. Maria Halonen toteaa työssään Päihdepalvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja palveluun ohjautuminen asiakkaiden kuvaamina, että niin peruspalveluiden työntekijöiltä, asiakkailta kuin väestöltäkin puuttuu tietoa palveluista ja niihin pääsystä. Palvelujärjestelmän pirstaleisuus näkyy asiakkaille mm. katkoksina laitoshoidon ja avokuntoutuksen välillä sekä vaikeutena saada oikea-aikaista hoitoa ja löytää hoitoa tarjoava palveluyksikkö.

Lisätiedot: ohjelmakoordinaattori Marjatta Montonen, Sosiaali- ja terveysministeriö/Alkoholiohjelma, gsm 050 5011 260.

Sivun alkuun