Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rikosasioiden sovittelu laajenee koko maahan 2006

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.6.2005 11.30
Tiedote -

Rikosasioiden sovittelu laajenee koko maahan ensi vuoden aikana ja samalla kaikki sovittelua haluavat tulevat yhdenvertaiseen asemaan. Rikosasioiden sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksen osapuolet voivat käsitellä rikoksesta uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja ja sopia niiden hyvittämisestä puolueettoman sovittelijan välityksellä. Sovittelu on aina vapaaehtoista. Kummallakin osapuolella on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Sovittelua ei myöskään estä se, että poliisi, syyttäjä tai tuomioistuin käsittelevät asiaa. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiehdotuksen sisällöstä keskiviikkona 22. kesäkuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle torstaina. Sovittelupalvelut järjestettäisiin uuden lain mukaisesti maaliskuun alusta 2006.

Sovittelutoiminnan ohjaus ja valvonta kuuluisivat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lääninhallitukset vastaisivat palvelujen järjestämisestä koko maahan. Sovittelupalvelut tuotettaisiin pääsääntöisesti toimeksiantosopimusten perusteella. Valtio maksaisi palveluntuottajalle korvauksen laskennallisin perustein sovittelun aiheuttamista kustannuksista. Sovittelutoimistoissa olisi ammattihenkilöstöä, joka ohjaa ja valvoo sovittelutehtäviä hoitavia vapaaehtoistyöntekijöitä.

Rikosasioita on soviteltu Suomessa jo pitkään, mutta palvelua on tällä hetkellä saatavissa vain noin puolessa maamme kunnista, koska se perustuu kuntien vapaaehtoiseen toimintaan. Tästä syystä ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnasta riippuen. Sovittelu on osoittautunut hyväksi keinoksi puuttua etenkin nuorten tekemiin rikoksiin ja vahingontekoihin. Vähitellen se on laajentunut myös aikuisten tekemiin rikoksiin ja pieniin riitoihin. Samalla sovitteluun tulevat tapaukset ovat vaikeutuneet. Tämä asettaa uusia haasteita sovittelijoiden taidoille ja toiminnan järjestämiselle.

Sivun alkuun