Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rikosasioiden sovittelu laajenee koko maahan 2006

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.12.2005 13.10
Tiedote -

Rikosasioiden sovittelu laajenee koko maahan ensi vuoden alusta ja samalla kaikki sovittelua haluavat tulevat yhdenvertaiseen asemaan. Rikosasioiden sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksen osapuolet voivat käsitellä rikoksesta uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja ja sopia niiden hyvittämisestä puolueettoman sovittelijan välityksellä. Sovittelussa voidaan käsitellä myös pienehköjä riita-asioita. Sovittelu on aina vapaaehtoista. Kummallakin osapuolella on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Hallitus esitti rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskevan lain vahvistamista torstaina 8. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Sovittelupalvelut järjestetään uuden lain mukaisesti kesäkuun alusta 2006.

Sovittelutoiminnan ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lääninhallitukset vastaavat palvelujen järjestämisestä koko maahan. Sovittelupalvelut tuotettaan pääsääntöisesti toimeksiantosopimusten perusteella. Valtio maksaa palveluntuottajalle korvauksen laskennallisin perustein sovittelun aiheuttamista kustannuksista. Sovittelutoimistoissa on ammattihenkilöstöä, joka ohjaa ja valvoo sovittelutehtäviä hoitavia vapaaehtoistyöntekijöitä.

Rikosasioita on soviteltu Suomessa jo pitkään, mutta palvelua on ollut saatavissa vain noin puolessa maamme kunnista, koska palvelu on perustunut kuntien vapaaehtoiseen toimintaan. Tästä syystä ihmiset ovat olleet eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnasta riippuen. Sovittelu on osoittautunut hyväksi keinoksi puuttua etenkin nuorten tekemiin rikoksiin ja vahingontekoihin. Vähitellen sovittelu on laajentunut myös aikuisten tekemiin rikoksiin ja pieniin riitoihin. Samalla sovitteluun tulevat tapaukset ovat vaikeutuneet. Tämä asettaa uusia haasteita sovittelijoiden taidoille ja sovittelutoiminnan järjestämiselle.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Riitta Kuusisto, puh. (09) 160 74360.

Sivun alkuun