Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rikosasioiden ja riita-asioiden sovittelua tarkennetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.4.2006 10.50
Tiedote -

Uusi laki rikosasioiden ja riita-asioiden sovittelusta tuli voimaan vuoden alusta. Sovittelupalvelut järjestetään uuden lain edellyttämällä tavalla kesäkuun alusta lähtien. Valtio korvaa rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Korvausten yhteismäärän on tarkoitus vastata niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat sovittelutoimistojen ylläpitämisestä, palvelujen tuottamisesta sekä koulutuksesta. Korvauksen yhteismäärä jaetaan lääninhallitusten kesken. Jaon yleisiä määräytymisperusteita on läänin asukasluku, pinta-ala ja rikollisuustilanne. Palveluntuottajalle maksettavissa korvauksissa sovelletaan samoja määräytymisperusteita. Nyt valtioneuvoston antamalla asetuksella määritellään, mikä paino kullekin määräytymisperusteelle annetaan. Asetuksen mukaan valtionkorvauksen kokonaismäärästä maksetaan 70% asukasluvun perusteella, 15% pinta-alan perusteella ja 15% rikollisuustilanteen perusteella.

Lainsäädännön yhtenäisyyden edistämiseksi rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaa koskevat säännökset siirretään uuteen rikosasioiden ja riita-asioiden sovittelusta annettavaan valtioneuvoston asetukseen. Samalla valtioneuvosto tarkensi neuvottelukunnan tehtäviä lähinnä uuden lainsäädännön johdosta. Valtioneuvosto päätti rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskevan asetuksen sisällöstä 12. huhtikuuta. Asetus tulee voimaan 18. huhtikuuta 2006. Samassa istunnossaan valtioneuvosto päätti uuden rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan asettamisesta.

Lisätietoja antaa sosiaalineuvos Martti Lähteinen (09) 160 74351.

Sivun alkuun