Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluja halutaan parantaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.12.2014 13.56
Tiedote
Hallitus esittää, että rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskevaa lakia uudistettaisiin. Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että tasalaatuinen sovittelupalvelu olisi jatkossa jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

Esityksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaisi jatkossa keskitetysti sovittelupalvelujen järjestämisestä. Tällä hetkellä järjestämisvastuu on jakautunut usealle eri aluehallintovirastolle. Sovittelupalvelujen järjestämisen keskittämisellä helpotettaisiin sovittelua koskevien yhteisten linjojen sopimista ja toteuttamista. Samalla THL:n tutkimustieto ja koulutusosaaminen saataisiin paremmin käyttöön.

Sovittelussa on kyse maksuttomasta palvelusta, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti. Tarkoituksena on käsitellä uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi.

Jokaisen rikoksen soveltuvuus sovittelumenettelyyn arvioidaan erikseen. Arvioitaessa otetaan huomioon rikoksen tekotapa, rikoksesta epäillyn ja uhrin keskinäinen suhde sekä muut rikokseen liittyvät seikat kokonaisuutena.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 4. joulukuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja

lakimies Laura Terho, p. 0295 163 550
neuvotteleva virkamies Meri Paavola, p. 0295 163 343Muualla palvelussamme

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

]]>
Sivun alkuun