Hyppää sisältöön
Media

Reilut 13 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2014 9.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 13,3 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa (Kaste) toteuttavalle kymmenelle hankkeelle myönnettiin valtionavustusta yhteensä 10 014 231 euroa ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaiseen toimintaan yhteensä 3 253 912 euroa.

Tällä hakukierroksella avustusrahaa saivat hankkeet, joilla puututaan perheväkivaltaan, ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymiskehitystä, autetaan muistisairaita, kehitetään ikäihmisten kuntouttavia palveluja ja pitkäaikaissairaiden hoitoprosesseja sekä saattohoitoa.

Avustusta väkivaltatyölle

Itä-Suomessa luodaan kuntien ja järjestöjen yhteistyönä toimintamalli, jolla autetaan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan tekijöitä että uhreja. Väistö-hankkeelle myönnettiin 645 000 euroa.

Lasten ja nuorten syrjäytymisuhkaa tuetaan edelleen

Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistetään lisäämällä nuorten intensiivistä ohjausta ja vertaistoimintaa Virta II-Virtaa vielä -hankkeessa. Pohjois-Suomen alueella toteutettavalle hankkeelle annettiin 976 000 euroa. Niin ikään Pohjois-Suomen Lasten Kasteelle myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa. Lasten Kasteen tavoitteena on vastata avun tarpeisiin oikea-aikaisesti perhekeskustoiminnalla, oppilas- ja opiskelijahuollon keinoin ja tehostamalla lastensuojelun toimintaa.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä ja omassa asiassaan vahvistetaan Pois syrjästä -hankkeessa Länsi-Suomen alueella. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää menetelmiä, joilla ongelmien ylisukupolvisuus voidaan katkaista ja perheitä auttaa kokonaisvaltaisesti. Hankkeelle myönnettiin 1,3 miljoonaa euroa.

Tukea kotona-asumiselle ja omaehtoiselle toimijuudelle

Pohjois-Suomen SenioriKaste uudistaa vanhustyön palveluja ja toimintatapoja, jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista. Seniori Kaste sai 1,2 miljoonaa euroa. Yhteisvoimin kotona -hanke Länsi-Suomessa puolestaan tehostaa ennakoivaa kuntoutusta ja lisää ikääntyneiden ja heidän omaistensa osallistumista palvelujen sisältöjen suunnitteluun. Hankkeelle myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa. Saattohoito osana hyvää elämää -hankkeessa yhtenäistetään saattohoidon käytäntöjä ja kivunlievitystä erityisesti kotisaattohoidossa. Hankkeelle annettiin 319 000 euroa.

Yhtenäisten sote-alueiden muodostamista tuetaan

Etelä-Savon uusi sote-palvelukonsepti (ESSO) kehittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroidun toimintamallin. Hanke tukee yhtenäisen sote-alueen muodostamista, ja sille myönnettiin 657 000 euroa. Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoitteena on rakentaa asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankkeelle annettiin 975 000 euroa.

Kansallisessa Hyvä Potku -hankkeessa otetaan käyttöön uusia omahoitoa tukevia ja vaikuttavuutta parantavia toimintatapoja ja palvelukonsepteja hyödyntämällä aiempia terveyskeskusten toimivuutta tehostavia Hyvä vastaanotto - ja Potku-hankkeita. Hankkeelle myönnettiin 874 000 euroa.

Pitkäaikaisasunnottomuusohjelmalle reilut 3 miljoonaa

Näiden hankkeiden lisäksi kymmenelle kaupungille myönnettiin pitkäaikaisasunnottomuusohjelman mukaista avustusta yhteensä 3 253 912 euroa. Kaupungit ja summat ovat: Espoo 920 000 , Helsinki 1 320 000 , Joensuu 80 000 , Jyväskylä 80 000 , Kuopio 159 000 , Lahti 38 000 , Oulu 80 000 , Tampere 160 000 , Turku 76 912 , Vantaa 340 000 .

Seuraava haku syksyllä 2014

Hankerahoitusta haettiin yhteensä 22,4 miljoonan euron edestä. Rahaa oli käytettävissä 17,5 miljoonaa euroa. Kaste-ohjelmaan varatusta valtionavustussummasta jätettiin jakamatta 4,2 miljoonaa euroa, mutta se on käytettävissä seuraavalla hakukierroksella, jonka hakuaika päättyy 30.9.2014. Tuolloin haettavissa on yhteensä 14,2 miljoonaa euroa. Avustuspäätökset tehdään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset jaetaan vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteiden mukaisiin kuntien ja kuntayhtymien uudistushankkeisiin. Ohjelman tavoitteena on edistää palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Lisätietoa antavat:

Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, p. 0295 163290
Satu Seikkula, finanssisihteeri, STM, p. 0295 163234 (pitkäaikaisasunnottomuus, avustuspäätökset)
sähköpostimme ovat muotoa: [email protected]

Leena Meriläinen, alueohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi, p. 044 703 4093, [email protected]
Jouko Miettinen, alueohjelmapäällikkö Itä- ja Keski-Suomi, p. 044 718 1851,
[email protected]
Mikko Pakarinen, alueohjelmapäällikkö Länsi-Suomi, p. 050 5590 187, [email protected]
Leena-Kaisa Nikkarinen, alueohjelmapäällikkö Väli-Suomi, p. 040 800 4621,
[email protected]
Eeva Honkanummi, alueohjelmapäällikkö Etelä-Suomi, p. 046 877 3509, [email protected] 


Liitteet

Tiivistelmä uusista hankkeista 23.1.2014 (pdf, 225 kB)


Sivun alkuun