Hyppää sisältöön
Media

Reformer som gäller bedömningsorgan inom arbetarskyddet

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 4.11.2010 11.36
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner även i fortsättningen på ansökan behöriga bedömningsorgan för maskiner, arbetsverktyg, personlig skyddsutrustning eller andra motsvarande anordningar som regleras i arbetarskyddsstadgandena att verka som sådana inrättningar som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller i andra motsvarande uppgifter. Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget torsdagen den 4 november. Republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredagen.

Bedömningsorganet ansöker om godkännande av social- och hälsovårdsministeriet för att kunna verka som en sådan inrättning som meddelats i bedömningsuppdraget. Ministeriets beslut definierar anordningsgrupperna närmare och vilka behöriga bedömningsförfaranden bedömningsorganet ska tillämpa.

I lagen har man klart skrivit in bedömningsorganets roll och ansvar då det sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Alla utvärderingsorgan är nödvändigtvis inte myndigheter, men kraven om god förvaltning och ett tillräckligt rättsskydd gäller även deras verksamhet.

Lagen träder i kraft 1 december 2010.

Ytterligare uppgifter

konsultativa tjänstemannen Hanna-Mari Pekuri, tfn 09 160 73103Sivun alkuun