Hyppää sisältöön
Media

RAY:n avustusmenettelyä ehdotetaan uudistettavaksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2011 5.51
Tiedote -

Selvityksessä arvioitiin avustustoimintaa kokonaisuudessaan: hakumenettelyä, avustuspäätösten valmistelua, avustusten käytön valvontaa ja avustetun toiminnan tuloksellisuuden seurantaa. Lähtökohtana pidettiin sitä, että RAY on tärkeä kanava kansalaisyhteiskunnan tukemisessa ja sellaisena toimintaa halutaan jatkaakin. Toiminnan avoimuutta, laatua ja vaikuttavuutta halutaan edistää.

Raha-automaattiyhdistyksen avustusten käsittelyä voitaisiin nopeuttaa huomattavasti uudistamalla hakumenettelyä ja päätöksentekoa. Näin ehdotetaan sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa ulkoisessa arvioinnissa. Arvioinnin toteutti Net Effect Oy 1.9.2010-31.3.2011.

Arvioinnin mukaan avustusprosessia voitaisiin nopeuttaa päättämällä hakemuksista useamman kerran vuodessa, kun nykyisin valtioneuvosto päättää avustuksista vain kerran vuodessa. Myös RAY:n sisäistä valmistelutyötä esitetään kehitettäväksi. Lisäksi avustusten myöntämisperusteiden tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpiä ja yhdenmukaisempia tasapuolisuuden varmistamiseksi.

Arvioinnissa suositellaan STM:n roolin vahvistamista RAY:n toiminnan strategisessa ohjauksessa, valvonnassa ja tavoitteiden määrittelyssä. Siten voidaan arvioida nykyistä paremmin avustetun toiminnan tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

STM on viime vuosina tulosohjauksessaan, valvonnassaan ja avustuslinjauksissaan kiinnittänyt huomiota useisiin raportissa esitettyihin näkökohtiin. Ministeriö on asettanut kevään 2011 aikana kaksi työryhmää päivittämään arpajaislain edellyttämiä säädöksiä ja selvittämään järjestöjen roolia osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä. Työryhmät pohtivat arviointiraportin ehdotuksia. Työryhmät kiinnittävät huomiota erityisesti avustetun toiminnan valvonnan vahvistamiseen.

RAY on käynnistänyt vuonna 2010 useita kehittämisprosesseja, joiden tavoitteet ovat yhdensuuntaisia arviointiraportin suositusten kanssa.

Raha-automaattiyhdistys jakaa pelituottoja avustuksina yleishyödyllisille kansalaisjärjestöille vuosittain lähes 300 miljoonaa euroa. Sen tuotoista rahoitetaan lisäksi sotiemme veteraanien hoitoa ja kuntoutusta lähes sadalla miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:

hallinto- ja suunnitteluosaston ylijohtaja Raimo Ikonen, p. 09 160 73194
ylitarkastaja Markus Seppelin p. 09 160 73828


Liitteet

Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan arviointi (pdf, 2118 kB)


Sivun alkuun