Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rätten till rehabilitering ska utredas före invalidpensionen

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.9.2014 10.14
Pressmeddelande -

Arbetspensionsanstalterna ska i fortsättningen på eget initiativ utreda den sökandes rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Om villkoren för beviljande av rehabilitering uppfylls, meddelas personen utöver avgörandet om invalidpensionen också förhandsbeslutet om rehabiliteringen. Också FPA:s skyldighet att utreda möjligheterna till rehabilitering innan beslutet om invalidpension har meddelats betonas.

Genom att rehabiliteringsmöjligheterna utreds på eget initiativ påskyndas människornas tillträde till nödvändig rehabilitering. De gällande bestämmelserna som betonar rehabiliteringens primära ställning är i allmänna ordalag och de styr inte en tillräckligt effektiv utredning av rehabiliteringsmöjligheterna. Eftersom personen ska själv ha ansökt om rehabilitering, är det möjligt att rehabiliteringens start fördröjs, om den sökande endast har ansökt om invalidpension. I synnerhet sådana sökande av invalidpension vilkas arbetsförhållande har upphört och inte längre har någon kontakt till företagshälsovården, låter ofta bli att lämna in ansökan om rehabilitering. Ändringen föreslogs av en arbetsgrupp som utredde hur partiellt arbetsföra får tillgång till arbete och kan fortsätta arbeta.

Dessutom föreslås justeringar i pensionslagarna, så att de är tekniskt ajour innan ändringarna som pensionsreformen medför träder i kraft.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen torsdagen den 11 september. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare information

regeringssekreterare Hanna Tossavainen, tfn 02951 63181, [email protected]På vår webbplats

Rehabilitering

Sivun alkuun