Hyppää sisältöön
Media

Rätten till partiell vårdpenning ska omfatta även företagare

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 15.9.2009 7.16
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att rätten till partiell vårdpenning utvidgas så att den omfattar även företagare. Samtidigt skulle den partiella vårdpenningen höjas från nuvarande 70 euro till 90 euro per månad. Regeringen föreslog tisdagen den 15 september att lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ändras. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag.

I Finland har en vårdnadshavare som har ett barn under tre år och vars arbetstid på grund av vården av barnet i medeltal uppgår till högst 30 timmar i veckan rätt till partiell vårdpenning. Dessutom betalas penningen för ett barn som går i grundskolans första eller andra årskurs samt för ett barn som deltar i förskoleundervisningen. Partiell vårdpenning betalas också för ett barn som omfattas av förlängd läroplikt till utgången av barnets tredje läsår inom den grundläggande utbildningen.

Omkring 10 000 finländare får partiell vårdpenning. Enligt uppskattningar kommer cirka 500 företagare att omfattas av penningen.

En höjning av nivån på den partiella vårdpenningen skapar bättre möjligheter för familjer att utnyttja förmånen och främja samordningen av arbete och familj. Utvidgningen av stödet till företagare förbättrar företagarnas sociala trygghet genom att skapa enhetlighet mellan småbarnsföräldrar som är företagare och dem som är löntagare.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2010. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2010.

För mer information regeringssekreterare Hanna Kiiskinen, tfn (09) 160 73217

På andra webbplatser

Partiell vårdpenning och vårdledighet

Sivun alkuun