Hyppää sisältöön
Media

Rättelseförfarandet som gäller socialskyddsförmåner förenklas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 25.11.2010 11.52
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att en försäkringsanstalt som har beviljat en socialskyddsförmån i vissa fall ska ha möjlighet att i ett enklare förfarande än för närvarande avgöra ett ärende på nytt.

Ett enklare förfarande skulle vara möjligt i en situation där förmånstagaren för samma tid har beviljats någon annan förmån. För närvarande avgörs ärendet på nytt genom ett så kallat förfarande för undanröjande av beslut. Förfarandet är administrativt sett onödigt tungt i ärenden där en parts rättsskydd inte äventyras, även om ett ärende avgörs på nytt genom ett enklare förfarande.

Genom ändringen skulle man göra behandlingen av ärendet smidigare och den försäkrade skulle få beslut snabbare än förr.

Förslaget grundar sig på linjedragningar från SATA-kommittén som berett totalreformen av den sociala tryggheten.

Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget torsdagen den 25 november och republikens president har för avsikt att avlåta propositionen till riksdagen på fredagen. Lagarna planeras träda i kraft 1.7.2011.

Ytterligare uppgifter

Regeringssekreterare Tiina Muinonen, tfn 09 160 74412, [email protected]Sivun alkuun