Hyppää sisältöön
Media

Rakentamisen työturvallisuusmääräyksiä tarkennetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.8.2006 10.50
Tiedote -

Rakennuttajan on suunnittelua koskevassa toimeksiannossa annettava suunnittelijoille kaikki tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain mukaisen vastuunsa toteuttamisessa. Rakennuttajan on laadittava rakennuskohteen ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuustiedot. Valtioneuvosto päätti asiaa koskevan asetuksen sisällöstä torstaina 10 elokuuta. Asetus tulee voimaan 1.11.2006. Sitä valvoo työsuojeluviranomainen.

Uusi säädös yksilöi aikaisempaa tarkemmin rakennushankkeen suunnittelun, valmistelun ja rakennustyön toteutuksen työturvallisuusvelvoitteita. Samalla rakennustyömaan työympäristöä ja työturvallisuutta koskevia velvoitteita tarkennetaan.

Rakennuttajan on huolehdittava työturvallisuusasiakirjojen täytäntöönpanon seurannasta. Lisäksi on huolehdittava, että kirjallisten asiakirjojen tiedot ja muutokset välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. Eri osapuolten on käsiteltävä yhteistyössä tiedot, suunnitelmat ja turvallisuustoimenpiteet. Yhteinen käsittely toteutetaan ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa rakennustyön aikana.

Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Päätoteuttajan on selvitettävä ja tunnistettava rakennustyön yleiset vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Toivo Niskanen puh. (09) 160 73107

Sivun alkuun