Hyppää sisältöön
Media

Pysytään työssä - opas vammaisten työntekijöiden tukemiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2008 7.00
Tiedote -

Pysytään työssä -oppaassa käsitellään vaikeasti liikunta- ja aistivammaisten työntekijöiden tarvitsemia erityisjärjestelyjä työelämässä. Opas on käytännönläheinen, ja sen tarkoituksena on toimia hakuteoksena ja polkuna tarkemman tiedon lähteille.

Julkaisun toivotaan auttavan erityisesti työterveyshuollon ammattihenkilöstöä ja asiantuntijoita tukemaan ja auttamaan vaikeavammaisten henkilöiden työhön palaamista ja työssä pysymistä. Sen toivotaan myös rohkaisevan vaikeavammaisia henkilöitä itseään jatkamaan työssä vammastaan tai vammautumisestaan huolimatta soveltuvia tukitoimia hyödyntäen. Lisäksi oppaan toivotaan muokkaavan työelämässä asenteita myönteisemmiksi vaikeavammaisia henkilöitä kohtaan.

Opas perustuu työterveyshuollon asiantuntijoiden ja työssä olevien vaikeavammaisten henkilöiden haastatteluihin. Taustamateriaalina on käytetty lähdekirjallisuutta ja internet-aineistoa, jonka lähdeviitteiden avulla lukija voi tutustua syvällisemmin aiheeseen.

Oppaan kirjoitustyöstä on vastannut D4-verkosto Oy, joka on vammaisia työllistävä sosiaalinen yritys. Kirjoittajaryhmään ovat kuuluneet Sirpa Hietala, Sinikka Luhtasaari, Antti Luoma-aho ja Jussi Mankki. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet ylitarkastaja Marja-Leena Hiltunen sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääsihteeri Sari Loijas Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta, kehittämispäällikkö Ellen Vogt VATES-säätiöstä ja tiimipäällikkö Nina Nevala Työterveyslaitokselta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Pysytään työssä -opasta täydentävän oppaan Työterveys ja kuntoutus – työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö.

Pysytään työssä. Vaikeavammaisten henkilöiden työssä pysymisen tukeminen .Helsinki 2008. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2115, 2008:13. 96 s.). ISBN 978-952-00-2548-9 (nid.), ISBN 978-952-00-2549-6 (PDF)

Opas on Internetissä osoitteessa www.stm.fi/julkaisut > 2008 huhtikuu

Sivun alkuun