Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Professori Jorma Saari: Turvallisuus on tahdosta kiinni

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.3.2004 11.30
Tiedote -

Suomessa sattuu tapaturmia enemmän kuin muussa läntisessä maailmassa, kertoo professori Jorma Saari työterveyslaitokselta. Hänen mukaansa vika on suomalaisten asenteissa. Tilannetta parantamaan on perustettu Nolla tapaturmaa -foorumi, johon on jo liittynyt kuusikymmentä työpaikkaa.

Tapaturma-asioissa Suomen kilpailukyky läntiseen maailman nähden on huono. Ruotsalaisiin verrattaessa suomalaisilla on kaksinkertainen mahdollisuus kuolla tapaturmassa. Tämä pätee kaikkiin tapaturmatyyppeihin, kuten liikenteeseen, työhön ja vapaa-aikaan.

Vaikka kehitys esimerkiksi työtapaturmissa ja liikenneonnettomuuksissa on ollut myönteistä, ovat monet maat pystyneet vähentämään tapaturmia meitä enemmän. Puolet suomalaisista uskoo, että sattuma aiheuttaa tapaturmat: ”Tekevälle sattuu”. Sattumaa tai huonoa tuuria ei voi muuttaa ja sen vuoksi kaikkia turvallisuustoimia ei tehdä.

Monissa kansainvälisissä yrityksissä on omaksuttu nolla tapaturmaa -ajattelu. Sen mukaan kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Vaikka keinoa ei vielä tänään tiedettäisi, niin ehkä se keksitään jo huomenna. Maailman parhaat yritykset ovat saavuttaneet tapaturmamäärän, joka on murto-osa suomalaisesta tasosta. Viime vuosien yrityskauppojen yhteydessä olemme saanet useita esimerkkejä siitä, että uusi ulkomainen isäntä vähentää työtapaturmat pieneen osaan entisestä. Takana ei ole mitään erityisiä keinoja tai parempaa tietoa. Kysymys on tahtotilasta, uusi omistaja on asettanut tavoitteen korkealle ja se on pystytty saavuttamaan.

Kuolemia ei saa budjetoida

Yritysten esittelyissä kuulee harmittavan usein, montako kuolemantapausta yrityksessä oletetaan sattuvan vuosittain. Vasta kun määrä ylittää ”budjetoidun”, ryhdytään huolestumaan. Tapaturmille ei pidä varata minkäänlaisia kiintiöitä, yksikin on liikaa.

Hyvä työturvallisuus merkitsee samalla myös hyvää kilpailukykyä eli torjumalla tapaturmia voidaan parantaa myös tuottavuutta ja toiminnan kokonaislaatua.

Kansallisen työtapaturmaohjelman osana on käynnistymässä Nolla tapaturmaa -foorumi. Siihen voivat liittyä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot, jotka ovat valmiita sitoutumaan korkean työturvallisuuden tavoitteluun. Foorumin tavoitteena on nostaa Suomi työturvallisuudessa maailman kärkimaaksi. Foorumin jäsenet pyrkivät vastaamaan yritysten yhteiskuntavastuuhaasteisiin parantamalla työturvallisuuttaan nolla tapaturmaa -ajattelun mukaisesti. Foorumin on jo liittynyt kuusikymmentä yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkaa.

Vapaa-ajan tapaturmatkin vaikuttavat yritykseen

Suomalaisilla työpaikoilla tehdään monia muita maita vähemmän toimenpiteitä henkilöstön vapaa-ajan turvallisuuden hyväksi. Vapaa-ajan tapaturmat sattuvat usein kodin töissä tai liikunnassa ja ne aiheuttavat pitkiä poissaoloja. Kun henkilöstöresurssit ovat ohuet, aiheuttavat turhat tapaturmat ylimääräistä työtä muulle henkilökunnalle.

Kodin remonteissa, ruuanlaitossa tai muissa kotitöissä sattuu yhtä monta tapaturmaa kuin työpaikoilla. Jotkut ulkomaiset yritykset lainaavat esimerkiksi hyviä turvallisia työkaluja henkilökunnalleen, jotta kodin remonttia ei tehtäisi huterilla välineillä.

Tapaturmat aiheuttavat terveydenhuollossa kustannuksia ja töissä työpanosten menetyksiä aivan turhaan. ”Kävi huono tuuri” -ajattelu on tärkeää kitkeä pois ja aktivoida ihmiset miettimään kuinka yhtä hyvin työn kuin vapaa-ajan tehtävät voi saada turvallisiksi.

Lisätietoja: Professori Jorma Saari Työterveyslaitos

Sivun alkuun