Hyppää sisältöön
Media

Professori Arajärven selvitys Eläketurvakeskuksen asemasta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2006 11.45
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmiehenä toiminut professori Pentti Arajärvi on luovuttanut Eläketurvakeskuksen asemaa ja sen rahoitusjärjestelmää koskevan selvityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle. Arajärvi näkee Eläketurvakeskuksen työeläketurvan yhteistoimintaelimenä, jonka julkiset hallintotehtävät ja julkisen vallan käyttö palvelevat eläkelaitosten yhteistoimintaa. Arajärvi selvitti asiaa STM:n toimeksiannosta, jossa taustalla on eduskunnan valiokuntien kannanotot työntekijän eläkelain TyEL:n yhteydessä.

Arajärvi pitää Eläketurvakeskuksen yhteistoimintaluonnetta tärkeänä osana Suomen työeläkejärjestelmän toimintaa. Eläketurvakeskus toimii työeläkkeiden asiantuntijana, tutkimus- ja selvityslaitoksena sekä tiedotus- ja neuvontaelimenä. Arajärven näkemyksen mukaan Eläketurvakeskuksen kaikki julkiset hallintotehtävätkin liittyvät yhteiselimen tehtäviin. Yhteistyöllä saavutetaan joissakin asioissa merkittäviä rationalisointihyötyjä, kun yksi toimija voi tehdä päätöksen koko työeläkejärjestelmän puolesta.

Selvitys antaa tukea julkisen sektorin eläkelaitosten nykyistä vahvemmalle mukaantulolle Eläketurvakeskuksen toimintaan. Arajärven mielestä tiivistys ei vaikuttaisi Eläketurvakeskuksen luonteen arviointiin, kun Eläketurvakeskus hoitaa jo nyt yhteistoimintatehtäviä julkisten eläkelaitosten suuntaan.

Selvitys on vastaus eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnon ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön perusteluissa esitettyihin näkemyksiin niiden käsitellessä työntekijän eläkelakia ja siihen liittyvää Eläketurvakeskuksesta annettua lakia. Valiokunnat katsoivat Eläketurvakeskuksen tehtävien lisääntyneen ja esitettiin selvitystä Eläketurvakeskuksen tai joidenkin sen tehtävien siirtämisestä valtion viranomaiskoneistoon. Selvitysmies kuitenkin toteaa, että Eläketurvakeskuksen tehtävät ovat säilyneet sen koko toiminta-ajan jokseenkin ennallaan. Ainoana merkittävänä lisäyksenä ovat Eläketurvakeskukselle vuonna 1994 tulleet EY-yhteistoimintatehtävät.

Eduskuntakäsittelyssä haluttiin myös selvitystä Eläketurvakeskuksen rahoitusjärjestelmästä ja erityisesti siitä, onko työeläkelaitoksilta Eläketurvakeskuksen rahoittamiseksi kerättävää maksuosuutta pidettävä verona, josta olisi säädettävä verolakien tapaan. Eläketurvakeskuksen tehtävät huomioon ottaen tähän ei ole tarvetta.

Eduskunnan valiokuntien näkemyksissä esiintuodut muutokset olisivat selvitysmiehen mukaan periaatteessa mahdollisia. Eläketurvakeskuksen tehtävien lisääntymisellä ja muuntumisella ei voida kuitenkaan perustella Eläketurvakeskuksen rahoitusjärjestelmän muuttumista verovelvollisuuden suuntaan. Eläketurvakeskuksen muuttaminen valtion viranomaiseksi ja jossain määrin jo sen rahoitusjärjestelmän muuttaminen veroperusteiseksi merkitsisi Eläketurvakeskuksen yhteistoimintaluonteen muuntumista. Eläketurvakeskus ei toimi etujärjestönä, vaan työeläkeasioiden yhteistoimintaelimenä.

Pentti Arajärvi on sosiaali- ja koulutusoikeuden professori. Aiemmin hän on toiminut Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntaneuvoksena.

Lisätietoja antavat professori Pentti Arajärvi, puh. (09) 661 133 ja sosiaali- ja terveysministeriöstä apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen, puh. (09) 160 73865

Sivun alkuun