Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Potilastietojen hallittu luovuttaminen ja hyödyntäminen hoidossa alkavat Itä-Sa

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.11.2013 8.24
Tiedote -

STM, THL ja Kela tiedottavat

Potilaan tietojen tallentaminen valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tehostuu ja monipuolistuu syksyn 2013 aikana. Itä-Savon sairaanhoitopiirissä potilastiedot tallennetaan nyt valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon, ja potilaan luvalla tiedot tulevat olemaan hyödynnettävissä muissakin terveydenhuollon toimintayksiköissä. Potilaan terveystietojen tallentaminen valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon edistää tiedon liikkumista.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri on aloittanut marraskuun alussa potilasasiakirjojen tallentamisen Potilastiedon arkistoon. Käyttö laajenee keväällä 2014 muidenkin terveydenhuollon yksiköiden liittyessä arkiston käyttäjäksi. Julkisen terveydenhuollon yksiköt liittyvät arkistoon vuoden 2014 aikana ja yksityiset palveluntuottajat viimeistään vuonna 2015.

Tallennettavat tietosisällöt laajenevat vaiheittain

Käyttöönottojen alkuvaiheessa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennetaan suurin osa potilaan jatkuvaa potilaskertomusta, kuten diagnoosit sekä riski-, rokotus- ja lääkitystiedot. Myöhemmin otetaan käyttöön esimerkiksi terveys- ja hoitosuunnitelma sekä potilaan keskeisten hoitotietojen koosteet. Vuoteen 2016 mennessä sisältöä täydennetään mm. suun terveydenhuollon asiakirjoilla. Hoitoon liittyviä tietoja voidaan potilaan luvalla käyttää Potilastiedon arkiston kautta yli organisaatiorajojen.

Potilastiedon arkistoon liittymisen edellytys on, että käytettävä potilastietojärjestelmä vastaa arkiston sisällöllisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Terveydenhuollon toimintayksikkö käyttää Potilastiedon arkistoa oman potilastietojärjestelmänsä kautta. Potilastiedon arkistoon liittyminen edellyttää terveydenhuollon toimintayksiköltä valmistautumista. Tärkeitä asioita valmistautumisessa ovat henkilöstön kouluttaminen ja potilastietojärjestelmän päivittäminen.

Potilastiedot omaankin käyttöön

Terveydenhuollon asiakas voi tarkastella internetin Omakanta-palvelussa omia tietojaan, kun hänelle on kirjoitettu sähköinen resepti tai hänen tietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon. Asiakas näkee myös, mitkä terveydenhuollon yksiköt ovat hakeneet hänen tietojaan.

Arkistoon tallennettujen potilasasiakirjojen käyttö terveydenhuollon eri toimintayksiköissä edellyttää, että asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa luovutuksiin. Hän voi myös kieltää tietojensa luovuttamisen joko kokonaisuudessaan tai tietyn käynnin osalta.

Potilastiedon arkistosta hyötyvät kaikki

Potilastiedon arkiston avulla potilaan tiedot ovat välittömästi hyödynnettävissä potilaan seuraavassa hoitopaikassa, ja päällekkäiset tai "turhat" tutkimukset vähenevät. Terveydenhuollon ammattilainen saa kattavamman kuvan potilaan terveydestä hoitotilanteessa. Potilastiedon arkisto mahdollistaa potilasasiakirjojen pitkäaikaisen sähköisen säilytyksen, mikä lisää tietoturvallisuutta ja varmistaa laadukkaan arkistoinnin. Potilastiedon arkisto on siten aktiivisesti hyödynnettävä tietovarasto.

Potilastiedon arkisto tukee myös potilaan valinnanvapautta. Potilaan on helpompi halutessaan vaihtaa hoitopaikkaansa, kun hoitotiedot ovat käytettävissä eri terveydenhuollon yksiköissä Potilastiedon arkiston kautta. Myös yksityisen ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö palvelujen järjestämisessä tehostuu.

Potilastiedon arkistosta on hyötyä myös kuntien mahdollisesti yhdistyessä. Potilaiden tiedot ovat käytettävissä eikä muitaratkaisuja liittyvien kuntien potilastietojen yhtenäistämiseen tarvita.

Valtakunnallisen Potilastiedon arkistopalvelun toteuttaa Kansaneläkelaitos. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisesta ohjauksesta kuten Potilastiedon arkiston käyttöönottojen ohjaamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan lainsäädännöstä.

Lisätietoja

projektipäällikkö Anna Kärkkäinen, THL, p. 029 524 6646 (Potilastiedon arkiston käyttöönotto)
yksikön päällikkö Vesa Jormanainen, THL, p. 029 524 7778, [email protected]
yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela, Kanta-palvelut, p. 020 63 43380, [email protected]
erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, STM, p. 029 516 3370, [email protected]
kehittämispäällikkö Anne Kallio, STM, p. 029 516 3366, [email protected]Muualla palvelussamme

Tietojärjestelmähankkeet

Muualla verkossa

Kanta.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen ohjaus -yksikkö

Sivun alkuun