Hyppää sisältöön
Media

Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunta 2004-2006

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2004 11.00
Tiedote -

Valtioneuvosto asetti istunnossaan 29. tammikuuta poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan toimikaudelle 1.2.2004-31.12.2006. Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunta perustetaan valtion sotavakuutuslautakunnan tilalle. Toimikunnan toimenkuva on sotavakuutuslautakuntaa laajempi ja tehtävät vaativampia.

Vakuutustakuutoimikunnan puheenjohtaja on osastopäällikkö Tarmo Pukkila sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtaja hallitusneuvos Veikko Kantola valtiovarainministeriöstä. Lisäksi toimikunnassa ovat edustettuina kauppa- ja teollisuusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Vakuutusvalvontavirasto sekä Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto.

Vuonna 2003 valmiuslakiin lisättiin valtioneuvostolle toimivaltuudet säännöstellä rahoitusmarkkinoita ja vakuutusalaa poikkeusoloissa. Toimikunnan tehtävänä on valmiuslain mukaan seurata ja arvioida huoltovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä, valmistella poikkeusolojen vakuutustakuihin sovellettavat yleiset ehdot ja valmistella takuumaksun ja käsittelyn perusteet. Lisäksi toimikunta hoitaa poikkeusolojen vakuutustakuihin liittyvät selvitys-, tutkimus- ja valmistelutehtävät sekä myöntää ja hallinnoi poikkeusolojen vakuutustakuita valtioneuvoston päätösten mukaisesti.

Lisätietoja: hallitusneuvos Juhani Turunen puh. 09-160 74470

Sivun alkuun