Hyppää sisältöön
Media

Planmässigheten i avbytarservice inom lantbruket ökas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 10.9.2010 9.07
Pressmeddelande -

Planmässigheten i avbytarservice inom lantbruket och handledningen av avbytare föreslås ökas. En kommun som fungerar som lokal enhet och en lantbruksföretagare som är berättigad till semester ska tillsammans göra upp en serviceplan för gårdsbruksenheten. Planen ska ses över minst vart tredje år i samband med besök på gården.

Dessutom ska den lokala enheten och företagaren se till att de lantbruksavbytare som anvisats till gården får vägledning i enhetens avbytaruppgifter.

En serviceplan bidrar till att öka avbytartjänstens funktionalitet och arbetarskyddet i lokalerna, och vägledningen av lantbruksavbytarna förbättrar kvaliteten i avbytararbetet.

Staten ersätter den lokala enheten för de kostnader som uppstått på grund av uppgörandet och översynen av serviceplanen samt kostnader som uppstår på grund av vägledningen av avbytare. Förutsättningen är att kostnaderna baserar sig på verksamhet i enlighet med Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

I lagen om avbytarservice ska man också införa viktiga grunder för fastställande av husdjursenheten som påverkar rätten till semester. Rätt till semester förutsätter också i fortsättningen att det finns minst fyra husdjursenheter på gården. Om husdjursenhetens storlek bestäms genom statsrådets förordning och avsikten är att den ska ändras så att två hästar räcker för att bilda en husdjursenhet. En hästföretagare har rätt till semester om gården har minst åtta hästar.

Grunderna för fastställande av ersättning av staten som avbytarservicen betalar till den lokala förvaltningen förenklas. Dessutom återbetalar kommuner överbetald ersättning för avbytarservice i stället för staten direkt till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som kan använda denna direkt för betalning av nya statliga ersättningar.

Regeringen beslöt fredagen den 10 september om innehållet i propositionen med avseende på frågan. Avsikten är att republikens president ska överlämna propositionen till riksdagen samma dag. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2011.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2011.

Ytterligare uppgifter

Riitta Kuusisto, regeringsråd, tfn 09 160 74360
På vår webbplats

Social trygghet för lantbruksföretagare

Sivun alkuun