Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille oikeus osapäivähoitoon

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.9.2002 8.00
Tiedote 260/2002

Hallitus esittää pienten lasten hoitojärjestelmää koskevia säädöksiä tarkistettaviksi. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten vanhemmille ehdotetaan säädettäväksi oikeus valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki lapsen ensimmäisen oppivelvollisuusvuoden ajan.

Osa vammaisista ja vakavasti sairaista lapsista ei selviä oppivelvollisuudesta tavanomaisen 9 peruskouluvuoden aikana. Näiden lasten oppivelvollisuus alkaa siksi poikkeuksellisesti jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Nykyisin terveet lapset, jotka ovat 6-vuotiaita esiopetuksessa tai sen vaihtoehtona järjestettävässä maksuttomassa osapäivähoidossa taikka aloittavat vapaaehtoisesti koulun 6-vuotiaina, saavat lisäksi perheen valinnan mukaan kunnan järjestämän osapäivähoitopaikan tai vaihtoehtoisen taloudellisen tuen. Lainmuutoksen tarkoituksena on saattaa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset yhdenvertaiseen asemaan muiden samaan ikäluokkaan kuuluvien lasten kanssa.

Muutos koskisi noin 1 500 lasta, joista arviolta tuhat lasta käyttäisi oikeutta kunnalliseen osapäiväiseen hoitopaikkaan. Noin 500 lasta siirtyisi todennäköisesti yksityiseen hoitoon tai kotihoitoon, jolloin heille syntyisi oikeus näiden hoitomuotojen mukaiseen taloudelliseen tukeen. Jo nyt osa kunnista on järjestänyt vapaaehtoisesti näille lapsille osapäivähoidon. Sen sijaan vaihtoehtoista oikeutta taloudelliseen tukeen ei heille ole harkinnanvaraisesti voitu myöntää.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä tiistaina 17. syyskuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle myös tiistaina. Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sivun alkuun