Hyppää sisältöön
Media

Perustoimeentulotuen Kela-siirtoon liittyvät lainmuutokset voimaan 1.1.2017

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2016 14.32
Tiedote 231/2016

Kela vastaa perustoimeentulotuen myöntämisestä ja maksamisesta vuoden 2017 alusta lukien. Kunta myöntää jatkossa edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Koska toimeentulotukeen liittyvää toimivaltaa on jatkossa sekä Kelalla että kunnilla, täsmentyvät vuoden alusta lukien myös toimeentulotuen haku- ja viranomaisprosessit. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa asiaa koskevat lakimuutokset 9. joulukuuta.

Muutoksen tavoite on, että Kela ja kunnat toimivat joustavasti, hallinnollisesti tehokkaasti ja tiiviissä yhteistyössä. Kelan velvollisuus ohjata ja neuvoa asiakkaita sekä tunnistaa asiakkaan tarve sosiaalihuollon palveluihin kasvaa. Uudistuksen jälkeen kuntien sosiaalityön merkitys korostuu. Toimeentulotuen myöntämisperusteet ja tuen rakenne pysyvät pääpiirteissään ennallaan.

Lakimuutokset koskevat Kelan ja kunnan välistä työnjakoa liittyen toimeentulotuen hakemiseen ja hakemuksen siirtämiseen Kelasta kuntaan. Tiedon saantia ja luovutusta koskevat säännökset koskevat vastedes Kelaa samalla tavoin kuin ne ovat tähänastisen lainsäädännön mukaan koskeneet kuntaa.

Asiakas voi samalla hakemuksella hakea sekä Kelan myöntämää perustoimeentulotukea että kunnan myöntämää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela on velvollinen siirtämään asiakkaan toimeentulotukihakemuksen kuntaan asiakkaan pyynnöstä. Lisäksi siirrettävän hakemuksen pitää kohdistua muihin kuin perusosaan tai muihin perusmenoihin sisältyviin menoihin. Muissa tapauksissa asiakkaan on osoitettava täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea koskeva hakemus kunnalle itse. Muutos vähentää aiheettomien hakemusten siirtämistä Kelasta kuntaan.

Kunta voi myöntää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi poikkeustilanteissa ilman, että Kela on ensin arvioinut ja ratkaissut asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen. Tällä varmistetaan se, että asiakas saa apua akuuteissa kriisitilanteissa ja erityistilanteissa silloin, kun Kelan toimipaikka ei ole auki.

Siirtymäsäännökseen on tarkennettu erilaisia siirtymävaiheen ratkaisutilanteita. Myös Kelan ja apteekkien välistä sähköistä korvausmenettelyä koskevat säännökset uudistuvat vuodenvaihteessa. Uutta on myös se, että asumistietoja voidaan siirtää vuokranantajilta sähköisesti Kelalle.

Lakimuutokset koskevat toimeentulotukilain muuttamisesta annettua lakia, toimeentulotuesta annettua lakia, kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, lastensuojelulakia sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettu lakia.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Susanna Rahkonen, p. 02951 63215

Sivun alkuun