Hyppää sisältöön
Media

Personer som kommer för att arbeta i Finland från länder utanför EU får rätt ti

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 30.12.2013 12.15
Pressmeddelande -

Personer som kommer för att arbeta i Finland från ett land utanför EU, från så kallade tredjeländer, ska i fortsättningen ha rätt till bosättningsbaserade socialskyddsförmåner på basis av arbete. Tillgången till social trygghet kräver att personen arbetar i Finland minst fyra månader  utan avbrott. Det uppskattas att ändringen berör cirka 1 500 personer per år. Hittills har arbetstagare från länder utanför EU varit sjukförsäkrade, men de har haft rätt till finskt socialskydd endast om de varit stadigvarande bosatta i Finland.

Personer som kommer från länder utanför EU till Finland för att arbeta ska i fortsättningen också ha rätt till arbetslöshetsdagpenning om de uppfyller alla villkor för erhållande av arbetslöshetsdagpenning i Finland. För att en person ska få arbetslöshetsdagpenning förutsätts att han eller hon har anmält sig som arbetslös arbetssökande och har varit i arbete minst sex månader innan han eller hon blev arbetslös. I praktiken berör ändringen högst några hundra personer per år. Ändringen gäller inte arbetsmarknadsstödet, som fortfarande förutsätter att mottagaren är stadigvarande bosatt i Finland.

Dessutom definierar lagen i fortsättningen noggrannare om när en person inte längre omfattas av det finska socialskyddet i olika situationer. Om rätten till socialskydd har uppkommit på basis av arbete, upphör den också när arbetet eller företagsverksamheten upphör.

Med ändringarna verkställs EU:s direktiv om kombinerade tillstånd, enligt vilket arbetstagare från tredjeländer ska behandlas på samma sätt som medborgare i EU-länderna. I bakgrunden finns också förslagen av den så kallade Solmu IV-arbetsgruppen som har utrett den bosättningsbaserade sociala tryggheten.

Republikens president stadfäste lagarna gällande ärendet måndagen den 30 december. Lagarna anknyter till verkställandet av EU:s direktiv om kombinerade tillstånd och de träder i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare information

regeringsråd Katriina Alaviuhkola, tfn 0295 163167, [email protected]
regeringsråd Esko Salo (utkomstskydd för arbetslös), tfn 0295 163422, [email protected]På vår webbplats

  Internationell social trygghet 

Sivun alkuun