Hyppää sisältöön
Media

Permitterade personers rätt till full arbetslöshetsdagpenning får fortsättning

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 21.12.2010 8.14
Pressmeddelande -

En temporär lag enligt vilken de personer som på grund av permittering har förkortad arbetsvecka får full arbetslöshetsdagpenning för permissionsdagarna förlängs med ett år.

Lagen gäller de arbetstagare vars arbetstid per vecka har förkortas med minst en dag.

Dessutom sänker fortsättningsvis inte en temporär lönesänkning som görs av produktionsskäl eller ekonomiska skäl arbetstagarens inkomstrelaterade dagpenning, om han senare permitteras eller hans arbetsförhållande upphör. Grunden för den inkomstrelaterade dagpenningen är då den lönenivå som innehafts före lönesäkningen.

Båda ändringarna i lagen om utkomstsskydd för arbetslösa är temporära. Stadgandena som gäller arbetslöshetsdagpenning under permitteringstiden tillämpas på permitteringar som verkställs under år 2011. Stadgandena som gäller lönesänkning tillämpas då man fastställer inkomstrelaterad dagpenning på basen av löner som utbetalats åren 2010-2012.

Statsrådet föreslog att lagförslaget ska godkännas tisdagen den 21 december. Avsikten är att republikens president ska stadfästa dem samma dag. Lagen träder i kraft 1.1.2011.

Cirka 6800 personer hade i augusti 2010 förkortad arbetsvecka på grund av permittering. Största delen av dessa arbetar inom metall-, maskin-, apparatur- och elindustribranscherna.

Ytterligare uppgifter

Regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, tfn 09 160 73868, [email protected]

Sivun alkuun