Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perhevapaapaketti eduskunnalle

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.9.2002 8.00
Tiedote 251/2002

Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, mikäli valtioneuvoston tänään istunnossaan hyväksymä perhevapaapaketti saa kannatusta eduskunnassa. Uudistusten tarkoituksena on tarjota erityisesti pienten lasten isille paremmat mahdollisuudet omien lastensa hoitamiseen. Lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2003 alussa. Esitys liittyy ehdotukseen valtion ensi vuoden talousarvioksi.

Isyysvapaata (heti lapsen syntymän jälkeen pidettävää vapaata) pidennettäisiin kuukauden mittaiseksi. Tämä edellyttäisi sitä, että isä pitää myös vanhempainvapaata vähintään kahden viikon ajan. Päivinä laskettuna nykyiseen 18 arkipäivän isyysvapaaoikeuteen tulisi lisää 12 arkipäivää. Edellytyksenä olevan vanhempainvapaakauden päivien määrä olisi myöskin 12 arkipäivää.

Ottoisät saisivat biologisten isien kanssa yhdenvertaiset oikeudet isyysvapaan suhteen. Tällä hetkellä ottoisien isyysvapaaoikeus on kuuden arkipäivän pituinen.

Vanhempainvapaan (äitiysvapaakauden jälkeen pidettävän vapaan) voisi jatkossa pitää osa-aikaisena, jolloin sekä isä että äiti voisivat olla samanaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla. Työajan lyhentäminen edellyttää kuitenkin työnantajan hyväksyntää. Sopimus osa-aikatyöstä pitäisi tehdä vähintään kahden kuukauden ajaksi. Myös yrittäjillä olisi vastaavin edellytyksin oikeus osittaiseen vanhempainrahaan.

Äidin sairastuessa äitiysvapaan aikana vakavasti äitiysraha voitaisiin siirtää lapsen isälle. Nykyisin päivärahaoikeus voidaan siirtää vain, jos äiti kuolee.

Kaksos-, kolmos- ja vastaavien monikkoperheiden vanhempien perhevapaamahdollisuuksia muutettaisiin aiempaa joustavammiksi. Isä voisi halutessaan käyttää monikkoperheiden käytössä olevan ns. pidennysjakson jo äitiysvapaan aikana joko kokonaan tai osittain. Tällä hetkellä pidennysjakso on käytettävä vanhempainvapaakauden jatkona.

Lisäksi hallitus esittää, että perhevapaisiin liittyvää vuosilomakustannusten korvausjärjestelmää muutettaisiin hakumenettelyn osalta yksinkertaisemmaksi. Työnantaja voisi hakea korvausta yhdellä hakemuksella perhevapaakauden tai -kausien päätyttyä. Hakemus olisi tehtävä kuuden kuukauden kuluessa viimeisen vapaan päättymisestä.. Korvausta maksettaisiin myös säästövapaaseen siirretyistä lomapäivistä.

Korvausjärjestelmän avulla pyritään tasaamaan perhevapaista naisvaltaisille aloille aiheutuvia kustannuksia. Vain osa työnantajista on hakenut järjestelmän mahdollistamia korvauksia, minkä on arveltu osin johtuvan monimutkaisesta hakukäytännöstä ja puutteellisesta tiedonkulusta. Muutoksen on arvioitu lisäävän hakemusten määrää noin 10 prosentilla.

Perhevapaapaketissa ehdotetut muutokset lisäisivät sairausvakuutusmenoja vuositasolla noin 15 miljoonalla eurolla. Suurin kustannuserä olisi isyysvapaan pidentäminen.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Lauri Pelkonen, p. 09-1607 3868

Sivun alkuun