Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perheväkivallan kokeneiden auttamiseksi kehitetään toimintaohjemia

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.3.2004 9.15
Tiedote -

Etelä-Suomen läänin alueella kehitetään kunnallisia toimintaohjelmia, joilla tehostetaan väkivallan ehkäisytyötä kunnissa. Tavoitteina on kunnallisten toimintamallien laatiminen. Hankkeeseen osallistuvat Porvoon kaupunki, Forssan seutu (Forssa, Jokioinen, Humppila, Ypäjä ja Tammela) ja Vihdin kunta. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää torstaina 4. maaliskuuta seminaarin, jossa käsiteltiin väkivallan ehkäisytyötä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan valtakunnallista toimintaohjelmaa lähisuhteissa ja perheissä tapahtuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Ohjelmaluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Stakes toteutti toimintaohjelman ensimmäisen vaiheen 1998-2002. Ensimmäisellä toimintakaudella kehitettiin perheväkivallan ehkäisytyötä käynnistämällä kunnallisia pilottiprojekteja sekä tuottamalla koulutusta ja oppimateriaalia tavallisten ihmisten ja ammattilaisten käyttöön. Työntekijöiden ammattivalmiuksien lisäämiseksi ja palvelujen parantamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistyötä.

Uudella toimintaohjelmalla tehostetaan yhteiskunnan keinoja puuttua perheväkivaltaan. Tavoitteena on auttaa ja hoitaa väkivallan uhreja ja tekijöitä. Valtio ja kunnat vastaavat siitä, että väkivallan uhrit ja tekijät saavat tarvitsemiaan palveluja. Julkisiin palveluihin luodaan sellaisia toimintakäytäntöjä ja työmenetelmiä, joilla ehkäistään väkivaltaista käyttäytymistä.

Toimintaohjelmien tavoitteet:

- Parantaa perus- ja erityispalveluverkostoa väkivallan uhreille ja tekijöille. Lähtökohtana on, että valtio ja kunnat ottavat päävastuun palvelujen tuottamisesta. Ongelmana on, ettei nykyinen palvelujärjestelmä tarjoa riittävästi apua väkivallan uhreille eikä tekijöille. Palvelutarjonta on satunnaista ja palvelujen saatavuudessa on suuria alueellisia eroja.
- Väkivaltaa näkevien ja kokevien nuorten auttamista tehostetaan ja lasten ja nuorten avunsaanti turvataan. Ongelmana on se, että lapset ovat usein perheväkivallan kohteina ja silminnäkijöinä.
- Väkivalta-asioiden käsittelyyn tarvittavaa ammatillista osaamista kehitetään. Käytännössä tämä tarkoittaa ammatillisten valmiuksien kehittämistä, jotta työntekijät tunnistavat väkivaltaongelmat ja osaavat puuttua niihin.
- Lisätään väkivaltaa koskevaa yleistä tietoisuutta.
- Väkivaltaista käyttäytymistä käsitellään aina rikoksena.
- Edistetään käyttäytymismallien muuttumista väkivallattomaan suuntaan.

Lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriö: ylitarkastaja Sari Karhinen, puh. (09) 160 73775 ja apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala, puh. (09) 160 74347, Etelä-Suomen lääninhallitus: ylitarkastaja Leena Ahti (040 705 4791).

Sivun alkuun