Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Perhe-hanke uudistaa lapsiperheiden verkottumista ja palvelurakenteita

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.10.2004 9.07
Tiedote 345/2004

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää hankkeen lapsiperheiden peruspalvelujen, yhteistyörakenteiden ja verkottumisen uudistamiseksi. Perhe-hanke jatkuu vuoteen 2007 ja sen aikana on tarkoitus rakentaa toimiva perhepalveluverkosto tai perhekeskustoimintamalli, joka perustuu paitsi julkisen sektorin myös perheiden itsensä, järjestöjen, seurakuntien ja yksityissektorin entistä tiiviimpään kumppanuuteen ja vertaistuen hyödyntämiseen.

YK:n perheen vuodesta on kulunut kymmenen vuotta. Sen keskeiset painopisteet - perhe tunneyhteisönä ja kasvuympäristönä, perhe ja hyvinvointipalvelut sekä perhe muuttuvassa maailmassa - ovat vahvasti esillä myös tänä päivänä. Huoli lapsiperheiden vanhempien voimavarojen riittävyydestä on kasvanut. Tuekseen vanhemmat tarvitsevat uudella tavalla toimivan palvelurakenteen.

Maassamme vallitsee selkeä tahtotila vanhemmuuden ja lapsiperheiden tuen parantamiseksi. Jo nyt vireillä on monia hankkeita tukiverkostojen kehittämiseksi ja moniammatillisen työn vahvistamiseksi. Perhe-hanke kokoaa eri toimijoiden näkemykset ja keinot kokonaisuudeksi ja uudenlaisen kumppanuuden avulla lisätä perheiden palvelutietoisuutta, osallisuutta ja omatoimisuutta sekä parantaa palvelujärjestelmää.

Perhe-hanke käynnistetään keskiviikkona 27. lokakuuta klo 9 - 16 Folkhälsanin auditorio Arenassa (Topeliuksenkatu 20, Helsinki) järjestettävässä seminaarissa, jossa muun muassa kartoitetaan sidosryhmien näkemyksiä lasten ja lapsiperheiden tarpeista ja palvelujärjestelmän haasteita. Seminaari on samalla YK:n julistaman kansainvälisen Perheen vuosikymmenen juhlaseminaari. Myös toimittajat ovat tervetulleita seminaariin.

Perhe-hanke toteutetaan kansallisella tasolla kumppanuushankkeena yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

apulaisosastopäällikkö, sosiaalineuvos Riitta Viitala, p. (09) 1607 347

ylitarkastaja Riikka Saloniemi, p. (09) 1607 3909

Sivun alkuun