Hyppää sisältöön
Media

Pensionsanstalternas solvensreglering förnyas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 25.11.2010 11.53
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår ändringar i regelverket som gäller beräknandet av arbetspensionsanstalternas solvensgräns och täckande av ansvarsskuld. Syftet med ändringarna är att förbättra beaktandet av risker då det gäller klassificeringen av pensionsanstalternas placeringar och beräkningen av solvensgränsen.

Med hjälp av solvensgränsen mäts pensionsanstalternas solvens eller förmåga att värja sig mot olika risker som hotar pensionsförsäkringsverksamheten. I reglerna som gäller solvens definieras hur stor förmögenhet utöver det egna ansvaret pensionsanstalten måste ha.

Arbetspensionsanstalterna rapporterar sin solvens till Finansinspektionen bara medräknat placeringarnas verkliga risk.

Dessutom får de i solvensregleringen inkluderade placeringsgruppsparametrarna av vilka det finns historiska tidsserier att få tidsenliga värden. Ändringarna skulle höja pensionsanstalternas solvensgräns med i medeltal 10 procent.

Förslagen grundar sig på en förra våren publicerad utredning av expertgruppen som dryftat reformen av solvensregleringen i fråga om arbetspensionssystemet för privata branscher.

Regeringen beslöt om innehållet i lagförslaget torsdagen den 25 november och republikens president har för avsikt att avlåta propositionen till riksdagen på fredagen. Lagarna planeras träda i kraft 31.3.2011.

Ytterligare uppgifter

Direktör Heli Backman, tfn 09 160 73918, [email protected]Sivun alkuun