Hyppää sisältöön
Media

Paras-puitelain velvoitteet jatkuvat vuoden 2016 loppuun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2014 9.55
Tiedote -

Paras-puitelain sosiaali- ja terveydenhuollon velvoitteet saavat jatkoa vuoden 2016 loppuun. Paras-puitelain perusteella pienet kunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun vähintään noin 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueelle sopimuksen perusteella hallinnollisesti joko kuntayhtymä- tai isäntäkuntamallin mukaisesti. Paras-puitelain muutoksella kunnat velvoitettiin siirtämään yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuulle terveydenhuollon palvelujen lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Paras-puitelain muutoksella alun perin vuoden 2012 loppuun voimassa olleiden velvoitteiden voimassaoloa jatkettiin vuoden 2014 loppuun. Nyt velvoitteita jatketaan vuoden 2016 loppuun. Kuntia ei kuitenkaan velvoiteta siirtämään yhteistoiminta-alueiden vastuulle sellaisia sosiaalihuollon tehtäviä, joiden järjestämisestä ne vastaavat tällä hetkellä itse.

Lailla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa puitelain perusteella syntyneiden järjestämisrakenteiden säilyminen sinä aikana, kun valmistellaan uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen siirtymistä. Puitelain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteiden jatkamisella estetään epätarkoituksenmukaiset yhteistoiminta-alueiden purkamiset. Yhteistoiminta-alueiden purkaminen voisi vaarantaa monissa kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelujen asianmukaisen järjestämisen ennen kuin uuden palvelurakenteen mukaiset sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista 25. kesäkuuta 2014. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 27. kesäkuuta 2014. Laki tulee voimaan 1. heinäkuuta 2014.

Lisätietoa

hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 0295 163 367, [email protected]


Muualla palvelussamme

Tiedote 8.5.2014; Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita ei voi purkaa


Sivun alkuun