Hyppää sisältöön
Media

Pandemrix-ersättningarna finansieras delvis av staten

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 20.12.2012 12.13
Pressmeddelande -

Enligt förslag ska läkemedelsskadorna till följd av Pandemrix-vaccinet mot svininfluensa 2009 delvis finansieras med statens medel. Hos vissa barn och unga orsakade Pandemrix-vaccinet narkolepsi.

Skadorna till följd av Pandemrix-vaccinet ersätts via Läkemedelsskadeförsäkringspoolen (poolen) med stöd av läkemedelsskadeförsäkringen. Eftersom ersättningstagarna i Pandemrix-fallet är exceptionellt många skulle den i försäkringen reserverade ersättningssumman uppskattningsvis inte räcka till för att betala ersättningarna till fullt belopp, vilket skulle medföra sänkta ersättningar. Om staten deltar i kostnaderna kan alla ersättningsberättigade tryggas ersättning till rätt storlek.

Statens finansieringsandel skulle tas i användning först när poolens medel tar slut. Sannolikt skulle ersättningarna börja betalas med statens medel vid övergången till 2030-talet. Ersättningarna skulle betalas enligt villkoren för läkemedelsskadeförsäkringen.

Läkemedelsskadeförsäkringen ger ersättning för familjernas sjukvårdskostnader och inkomstbortfall till den del de överstiger FPA-ersättningen. Försäkringen ersätter också de behandlande läkemedlen. Dessutom ersätts både tillfälliga och bestående men.

Regeringen lämnade riksdagen en proposition i frågan torsdagen den 20 december. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så fort som möjligt.

Mer information

Regeringssekretare Riitta Kokko-Herrala, tfn 0295 163434,[email protected]
Överdirektör Outi Antila, tfn 0295 163164, [email protected]Sivun alkuun