Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pandemrix-ersättningarna finansieras delvis av staten

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.3.2013 11.39
Pressmeddelande -

Läkemedelsskadorna till följd av Pandemrix-vaccinet, som år 2009 gavs mot svininfluensa, finansieras delvis med statens medel. Pandemrix-vaccinet orsakade narkolepsi hos ett antal barn och unga.

Skadorna till följd av Pandemrix-vaccinet ersätts via Läkemedelsskadeförsäkringspoolen med stöd av läkemedelsskadeförsäkringen. Eftersom ersättningstagarna i Pandemrix-fallet är exceptionellt många, skulle den ersättningssumma som reserverats för försäkringen enligt uppskattningarna inte räcka till betalning av ersättningarna till fullt belopp, vilket skulle medföra sänkta ersättningar. Om staten deltar i kostnaderna kan alla som är berättigade till ersättning säkerställas ersättning till rätt storlek.

Statens finansieringsandel blir aktuell först när poolens medel tar slut. Det är sannolikt att betalningen av ersättningar med statens medel inleds vid decennieskiftet 2030. Ersättningarna betalas enligt villkoren för läkemedelsskadeförsäkringen.

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter familjernas sjukvårdskostnader och inkomstbortfall till den del de överstiger FPA-ersättningen. Försäkringen ersätter också de läkemedel som används vid behandlingen. Dessutom ersätts både tillfälliga och bestående men.

Regeringen föreslog torsdagen den 14 mars att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredagen och att den träder i kraft 2.4.2013.

Mer information

Överdirektör Outi Antila, tfn 0295 163164, [email protected]Sivun alkuun