Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Päivystysasetus annetaan elokuussa - yhtenäiset laatukriteerit kiireelliseen ho

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.6.2013 11.03
Tiedote -

Kiireellisen hoidon perusteista ja erikoisalojen päivystyksestä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä käsitteli päivystysasetusluonnosta tänään kokouksessaan ja hyväksyi sen eteenpäin viemisen.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen allekirjoittaa asetuksen elokuussa. Asetus tulee voimaan vuoden 2015 ja synnytysten osalta vuoden 2017 alussa. Aikataulu mahdollistaa sen, että alueellisesti ja paikallisesti on riittävästi aikaa kiireellisen hoidon suunnitteluun.

Päivystysjärjestelyjen kirjavuus ja henkilöstön saatavuusongelmat ovat vaikeuttaneet kokonaisuuden hallintaa ja päivystyspalvelujen yhdenvertaisuutta koko maassa. Päivystysasetus tuo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetuksen keskeisin tavoite on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Tähän pyritään varmistamalla riittävät resurssit ja asiantuntemus etenkin sairaanhoidon vaativilla erikoisaloilla.

Päivystykseen on varattava moniammattillista, osaavaa ja alueen olosuhteet tuntevaa henkilöstöä. Asetusluonnoksen mukaan esimerkiksi kiireellistä hoitoa antavissa yksiköissä on oltava laillistettu lääkäri paikalla. Synnytyssairaaloissa puolestaan pitää olla välitön valmius hätäkeisarinleikkaukseen. Se edellyttää leikkaustiimiltä, synnytyslääkäriltä ja anestesialääkäriltä sairaalassa tapahtuvaa päivystystä. Myös lastenlääkärin saatavuus sairaalaan on varmistettava.

Kiireellisen hoidon palvelukatveita voidaan hallita hyvin toimivan ensihoidon ja etäkonsultaatioiden avulla alueilla, joilla matkat ovat nyt suuret.

Asetus tukee myös valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteita yhdenvertaisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Asetus integroi yhteen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystä.

Päivystysasetuksen taustalla on useita selvityksiä

Päivystysasetuksen valmistelussa on hyödynnetty useita selvityksiä. Niissä on käsitelty mm. synnytyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelujen maantieteellistä saavutettavuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystä.

Asetuksen valmistelun aikana on myös järjestetty useita kuulemistilaisuuksia erikoislääkäriyhdistysten ja muiden ammattijärjestöjen kanssa. Sisällöstä on keskusteltu sairaanhoitopiirien kanssa ja sitä on käsitelty myös sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa ensihoidon, päivystyksen ja hätäkeskusyhteistyön ohjausryhmässä. Asetusluonnos on ollut laajalla lausuntokierroksella viime kesänä.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163 385


Liitteet

Luonnos päivystysasetukseksi.pdf (59.5 kB )

Luonnos päivystysasetuksen perustelumuistioksi.pdf (280 kB )


Muualla palvelussamme

Synnytyspäivystyksen ja erikoissairaanhoidon palveluiden saavutettavuus (Raportteja ja muistioita 2012:29)

Synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen. Selvityshenkilön raportti. (Raportteja ja muistioita 2011:8) 

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti (Selvityksiä 2010:4) 

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä 

Susanna Huovinen
Sivun alkuun