Hyppää sisältöön
Media

Päivystysasetuksella varmistetaan riittävä asiantuntemus kiireellisessä hoidossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2013 12.17
Tiedote -

Asetuksen toimeenpano edellyttää vaativan päivystyshoidon keskittämistä sairaaloihin, joiden päivystystoiminta täyttää asetuksen asettamat ehdot, tai vastaavasti lisäinvestointeja päivystyshoitoon niissä sairaaloissa, joiden toiminta ei nykyisellään täytä esitettyjä vaatimuksia.

Vuoden 2015 alussa voimaan tuleva päivystysasetus luo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetuksen keskeisin tavoite on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Tähän pyritään varmistamalla riittävät voimavarat ja asiantuntemus etenkin sairaanhoidon vaativilla erikoisaloilla.

Nykyisellä palveluverkolla päivystyshoidon saavutettavuus on Suomessa hyvä. Suomessa toimii noin 60 ympärivuorokautista perusterveydenhuollon palveluja tarjoavaa päivystyspistettä. Yli 85 prosenttia suomalaisista asuu alueella, josta matka-aika ympärivuorokautisen hoidon päivystyspisteeseen on alle puoli tuntia. Vain alle kahdella prosentilla väestöstä matka-aika on yli tunnin. Asetuksen ei odoteta lisäävän pisimpien matka-aikojen piiriin kuuluvaa väestöä.

Hyvin toimivan ensihoidon ja etäkonsultaatioiden avulla voidaan hallita kiireellisen hoidon palvelukatveita eli tarjota apua syrjäisemmille seuduille.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen allekirjoitti 30. elokuuta asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetus tulee voimaan vuoden 2015 ja synnytysten osalta vuoden 2017 alussa.

Päivystysasetus on yksi askel terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Siihen kuuluvat mm. terveydenhuoltolaki, ensihoitoasetus ja valmisteilla oleva järjestämislaki.

Perusterveydenhuoltoon tarvitaan vähintään
30 ympärivuorokautista päivystyspistettä

Päivystyspalvelujen saavutettavuudesta ja järjestämisestä on tehty useita selvityksiä. Uusimmassa selvityksessä pohditaan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuutta. Tällä hetkellä päivystyspisteiden saavutettavuudessa on suuria alueellisia eroja.

Selvityksen mukaan ympärivuorokautisia terveyspalveluja ei voida turvata kahdellakymmenellä saavutettavuudeltaan optimaalisella päivystyspisteellä. Toisaalta jo kolmenkymmenen ympärivuorokautisen yksikön avulla kohtuullinen saavutettavuus on turvattavissa suurimmassa osassa maata.

Haasteellisimmat alueet päivystyspisteiden saavutettavuuden kannalta ovat Koillis-Lappi, Itä-Savo ja Suomenselkä sekä saaristoalueet. Sen sijaan Etelä-Suomessa päivystyspisteitä voisi olla nykyistä vähemmän.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163 385
hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, p. 0295 163 383


Liitteet

Päivystysasetus.pdf (45.3 kB )

Päivystysasetuksen perustelumuistio.pdf (146.2 kB )


Muualla palvelussamme

Perusterveydenhuollon ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuus. Raportteja ja muistioita 2013:27

Päivystysasetus annetaan elokuussa - yhtenäiset laatukriteerit kiireelliseen hoitoon (Tiedote 26.6.2013)

Synnytyspäivystyksen ja erikoissairaanhoidon palveluiden saavutettavuus (Raportteja ja muistioita 2012:29)

Synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen. Selvityshenkilön raportti. (Raportteja ja muistioita 2011:8) 

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti (Selvityksiä 2010:4)

 

 

 

Sivun alkuun