Hyppää sisältöön
Media

Päivähoitoasetukseen selkeyttävä tarkennus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2006 13.15
Tiedote -

Valtioneuvosto on torstaina 21. joulukuuta antanut asetuksen lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Päivähoitoasetuksessa olevaa päiväkodin henkilöstömitoituksesta poikkeamisen sallivaa säännöstä täsmennetään siten, että se vastaa nykyistä paremmin alkuperäistä tarkoitusta. Teknisen täsmentämisen tavoitteena on kiinnittää kuntien huomiota säännöksen noudattamiseen.

Päiväkodissa tulee olla hoito- ja kasvatustehtävissä vähintään yksi säädetyn ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta tai enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden.

Täsmennetyn asetuksen 6.5 §:n mukaan kunta voi poiketa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää.

Henkilöstömitoitusta tulee noudattaa henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden tilapäisten poissaolojen aikana varautumalla niihin etukäteen.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Tarja Kahiluoto, puh. (09) 160 73227

Sivun alkuun