Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Päihdekuntoutusrahaoikeudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.9.2005 7.57
Tiedote -

Hallitus esittää, että myös työttömille tulisi oikeus päihdehuoltolain mukaisen yksilökuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaan. Tarkoituksena on kannustaa erityisesti päihdeongelmaisten pitkäaikaistyöttömien kuntoutumista työelämään sekä parantaa heidän toimeentuloaan maksamalla heille päihdekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Kuntoutusraha voitaisiin myöntää, jos yksilökohtaista päihdekuntoutusta koskeva päätös olisi tehty päihdehuoltolain perusteella, kuntoutus perustuisi asianmukaiseen suunnitelmaan ja kuntoutusta annettaisiin laitoksessa, joka täyttää sille asetetut edellytykset. Työtön voisi hakeutua kuntoutukseen esimerkiksi julkisen terveydenhuollon, sosiaalitoimiston tai A-klinikan kautta. Kuntoutusrahan myöntäminen edellyttäisi lisäksi, että kuntoutus olisi tarpeellista kuntoutujan työelämässä pysymiseksi, työelämään palaamiseksi tai työelämään pääsemiseksi.

Jotta työelämätavoitteen saavuttamista voitaisiin arvioida, esityksessä ehdotetaan, että yksilökohtaista päihdekuntoutusrahaa koskeva päätös voitaisiin tehdä enintään kolmen kuukauden eli 75 arkipäivän ajaksi. Pidemmäksi ajaksi tarvittaisiin uusi päätös ja tarkennettu huolto- tai kuntoutussuunnitelma, jotta voidaan arvioida, onko jatkokuntoutus tarkoituksenmukaista kuntoutujan työelämässä pysymiseksi tai sinne pääsemiseksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2006. Lakiesitys liittyy vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä perjantaina 16. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä.

Lisätietoja: hallitussihteeri Virpi Korhonen p. (09) 160 73914

Sivun alkuun