Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta kiirehtii alkoholihaittoja vähentäv...

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.12.2005 7.30
Tiedote -

Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta katsoo, että hallituksen tulee ryhtyä pikaisesti alkoholihaittoja vähentäviin toimiin, joiden valmistelusta se sopi iltakoulussa 9.11.2005. Hallitus asetti alkoholipoliittisen ministerityöryhmän valmistelemaan toimenpide-ehdotukset 28.2.2006 mennessä.

Neuvottelukunta on jo aiemmin esittänyt useiden hallituksen käsiteltävänä olevien toimien toteuttamista: kuntien päihdepalvelujen rahoitusta tulee lisätä, alkoholiverotusta nostaa hallitusti ja alkoholijuomien mainontaa rajoittaa.

Alkoholin aiheuttamat haitat uhkaavat jo vakavasti kansalaisten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta. Ongelmien kärjistymiseen tulee vastata riittävän tehokkailla toimilla. Kunnat kantavat nyt raskasta vastuuta haittojen kasvusta. Alkoholiveron alennus on ollut tuhoisa ainakin osalle päihdeongelmaisista. Lisääntynyt päihteiden käyttö ja siitä johtuvat haitat heijastuvat koko kuntien palvelujärjestelmään, ei vain päihdehuollon erityispalveluihin. Sosiaalibarometrissa 2005 päihdeongelmaiset todettiin kiireellisimmin uusia sosiaalisia tukitoimia tarvitsevaksi ryhmäksi. Päihdepalvelujen työntekijät raportoivat asiakkaiden olevan entistä huonokuntoisempia.

Valtion tulee osallistua myös taloudellisesti tämän vastuun jakamiseen. Haittojen vähentäminen ei onnistu ilman lisäpanostusta ja toiminnan tehostamista.

Kunnille tulee mahdollisimman pian myöntää vähintään 10 miljoonan euron suuruinen valtionavustus päihdehuollon tehostamiseksi. Valtionavustus tulee suunnata erityisesti katkaisu- ja vierotushoidon järjestämiseen lähipalveluna, palveluohjauksen kehittämiseen sekä päihdepalvelujen kokonaisuuden kehittämiseen.

Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta on lakisääteinen toimielin, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön apuna suunniteltaessa ja kehitettäessä päihde- ja raittiuspolitiikkaa.

Lisätiedot: puheenjohtaja, kansanedustaja Tuomo Hänninen, puh. (09) 432 3195, sekä jäsenet kansanedustaja Satu Taiveaho, puh. (09) 432 3084, kansanedustaja Pehr Löv, puh. (09) 432 3117, ylilääkäri Antti Holopainen, Järvenpään sosiaalisairaala, puh. (09) 291 51, lääkäri Pekka Reinikainen, puh. 0400 989 931, yrittäjä Tahvo Anttila, puh. 0500 746 571.

Sivun alkuun