Hyppää sisältöön
Media

Ota työpaikan vaikeat asiat puheeksi!

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2005 6.50
Tiedote -

Hyvinvoiva ja keskusteleva työpaikka on myös luova ja tuottava työpaikka. Liian monessa suomalaisessa työpaikassa kuitenkin vaietaan vaikeista asioista. Työyhteisöillä ei ole rohkeutta tai keinoja puuttua hankaliin tilanteisiin, kuten työkaverin liialliseen päihteidenkäyttöön tai työpaikalla esiintyvään kiusaamiseen. Luurankoja kaappeihin piilottelevissa työyhteisöissä on usein tulehtunut ilmapiiri. Avoimissa ja sallivissa työyhteisöissä ihmisten väliset suhteet ovat usein mutkattomia ja työtä tehdään yhdessä tavoitteellisesti ja tehokkaasti.

Veto-ohjelma on käynnistänyt viestintäkampanjan, jossa kannustetaan työyhteisöjä ottamaan vaikeatkin asiat puheeksi. Kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua sekä koota ja levittää hyviä käytäntöjä. Veto on Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työelämän kehittämisohjelma. Kampanja käynnistyi maanantaina 7.11 ja se kestää kolme viikkoa.

Kampanjan verkkosivuilla osoitteessa www.klinikka.fi opastetaan, miten vaikeitakin asioita voidaan käsitellä. Sivuille on luotu myös kaikille avoin työelämän keskustelupalsta. Jokainen voi niinikään kirjoittaa sivuille tarinansa siitä, miten vaikeat asiat on hoidettu omalla työpaikalla.

Taustalla työhyvinvoinnin parantaminen ja pidemmät työurat

Investointi henkilöstöön ja työyhteisön hyvinvointiin on pitkän tähtäimen sijoitus, jolla pidetään huolta yhdestä tuotannontekijästä. Oikutteleva kone korjataan usein nopeasti, jotta tuotanto pyysyy käynnissä, mutta huomataanko työntekijän oireilu ajoissa? Työyhteisön tilaa voidaan seurata monilla erilaisilla mittareilla ja järjestelmillä. Tällainen on esimerkiksi poissaoloseuranta. Usein hälyttäviä signaaleita ei kuitenkaan havaita riittävän ajoissa tai niitä ei tulkita oikein. Nopeimmin työyhteisön tilan muutokset aistitaan sellaisilla työpaikoilla, joilla ilmapiiri on keskusteleva.

Niissä työyhteisöissä, joissa ongelmat lakaistaan maton alle, työilmapiiri on usein tulehtunut. Työyhteisön yhteisyyden tunne katoaa ja tämä vaikuttaa sitoutumiseen, yhteistyöhön ja työn tuottavuuteen. Työmoraali laskee, kun pelisääntöjä ei kunnioiteta ja työtovereihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Työstä katoaa ilo.

Työhyvinvoinnista ovat vastuussa sekä työntekijät että yrityksen johto. Hyvien tapojen ja yhdessä sovittujen pelisääntöjen kunnioittamisen tulisi olla arkipäivää kaikissa työyhteisössä, mutta Veto-ohjelmankin kokoaman palautteen mukaan näin ei aina ole. Jokainen vaikuttaa kuitenkin omilla toimillaan työyhteisöönsä. Yrityksen johto ja esimiehen ovat avainasemassa työhyvinvoinnin rakentamisessa. Heidän esimerkkinsä vaikuttaa eniten siihen, millaisiksi työyhteisön ilmapiiri ja keskustelukulttuuri muodostuu.

Veto- ohjelma tavoittelee monin eri keinoin työhyvinvoinnin parantamista suomalaisilla työpaikoilla. Taustalla on pääministeri Vanhasen hallitusohjelman kirjaus työssä jaksamisesta ja jatkamisesta. Tavoitteena on työurien pidentäminen.

Ihmisten johtaminen peruskoulutuksen osaksi

Nykyajan johtajia pidetään usein ihmisten johtamisessa kovaotteisina ja etääntyneinä. Selvityksissä myös johtajat ja esimiehet itse kaipaavat lyhytkurssien sijasta pitkäkestoisempaa peruskoulutusta henkilöjohtamisessa. Asiajohtamisen koetaan yleisesti olevan Suomessa jo hyvällä mallilla.

Esimiehiä pitäisikin kouluttaa nykyistä enemmän juuri erilaisten ihmisten johtamiseen. Koulutusta olisi lisättävä erityisesti niissä koulutusohjelmissa, joista yleisemmin valmistutaan johtotehtäviin. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. insinöörejä, lääkäreitä ja kauppatieteilijöitä. Työelämässä jo oleville esimiehille ja johtajille pitäisi suunnitella ihmisten vuorovaikutuksellisen johtamisen lisäkoulutusta.

Lisätietoja:

Lisätietoa Veto-ohjelmasta internetistä osoitteesta www.vetoatyoelamaan.fi ja www.klinikka.fi

Viestintäjohtaja Eeva Larjomaa, sosiaali- ja terveysministeriö puh. 09-1607 4182

Projektipäällikkö Ismo Suksi, sosiaali- ja terveysministeriö puh. 09-1607 3134 tai 0400-409717

Sivun alkuun