Hyppää sisältöön
Media

Osittainen työllistyminen vähentää köyhyysriskiä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.8.2007 8.00
Tiedote -

Osittainen työttömyys on huomattavasti yleisempää naisilla kuin miehillä ja yleisintä vähiten koulutusta saaneilla sekä yksityisillä ja julkisilla palvelualoilla. Vaikka osittainen työllistyminen yhdistettynä soviteltuun työttömyysetuuteen parantaa työttömän taloudellista asemaa, osittain työttömät ovat pääasiassa pienituloisia. Ansiopäivärahan saajien keskimäärin sovittelun aikainen palkka jäi 770 euroon ja Kelan soviteltujen etuuksien saajilla 450 euroon kuukaudessa. Tiedot perustuvat Veto-ohjelman tutkimukseen ”Soviteltu työttömyysetuus: kohdentuminen, toimeentulo ja vaikutus työllistymiseen”.

Tutkimuksen mukaan osittainen työllistyminen vähentää köyhyysriskiä verrattuna kokonaan työttömiin, ansiopäivärahan saajilla kahdeksasta viiteen prosenttiin ja Kelan työttömyysetuuksien saajilla 73 prosentista 48 prosenttiin veronalaisilla nettotuloilla mitattuna. Osittain työttömien perheiden tulotaso jää jälkeen perheistä, joissa työaikaa oli lyhennetty vapaaehtoisesti, mutta perhekohtaiset tuloerot kokonaan ja osittain työttömien välillä eivät olleet suuret.

Tutkimuksen pitkittäisaineistoon perustuvien analyysien perusteella voidaan päätellä, että osa-aikatyöt ja lyhyet keikkatyöt edistävät kokoaikaista työllistymistä nopeammin kuin kokoaikainen työttömyys.

Soviteltujen työttömyysetuuksien piiriin ovat vuoden 1985 työttömyysturvauudistuksesta alkaen kuuluneet osittain lomautetut, kokoaikatyön puutteesta satunnaisen kokoaikaisen työn tai osa-aikaisen työn vastaan ottaneet, ja ne joilla on sivutuloa omasta työstä tai yritystoiminnasta. Soviteltua ansiopäivärahaa sai vuonna 2005 joka neljäs ansiopäivärahan saaja, yhteensä noin 75 000 henkeä, ja soviteltua peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea 45 000 henkeä eli 15 prosenttia kaikista Kelan työttömyysetuuksien saajista. Vuoden 2006 lopussa yli 36 kuukautta (enimmäismaksuaika, jonka voimaantulo on lykätty vuoden 2007 loppuun) soviteltuja työttömyysetuuksia oli maksettu noin 4 500 hengelle. Heistä melkein puolet oli täyttänyt jo 55 vuotta. Vuosina 2000–2004 vähintään 500 päivää oli työttömänä yhteensä noin 180 000 vuonna 2000 alle 55-vuotiasta. Heistä 13 000 henkilölle oli maksettu yli 500 päivää soviteltuna. Pääosa heistä oli ollut myös kokoaikaisesti työttömänä, sillä vain soviteltuja päiviä oli maksettu 3 300 henkilölle eli osittaisen työttömyyden loukkuun jäädään harvemmin kuin kokoaikaisen työttömyyden loukkuun.

Soviteltu työttömyysetuus: kohdentuminen, toimeentulo ja vaikutus työllistymiseen, selvityksen ovat tehneet Anita Haataja, Ossi Korkeamäki, Tomi Kyyrä. Sosiaali- ja terveysministeriö, Selvityksiä 2007:40, www.stm.fi > julkaisuja > selvityksiä.

Lisätiedot: erikoistutkija Anita Haataja, KELA, 020 63 41942 tai 050 583 8594, anita.haataja (at)kela.fi, tutkija Ossi Korkeamäki, VATT, puh. (09) 703 2971, ossi.korkeamaki(at)vatt.fi ja ekonomisti Tomi Kyyrä, (09) 703 2942 tai 050 590 8971, tomi.kyyra(at)vatt.fi .

Sivun alkuun