Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osasairauspäiväraha käyttöön vuoden 2007 alusta

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.6.2006 11.15
Tiedote -

Osasairauspäiväraha otetaan käyttöön vapaaehtoisena järjestelynä työntekijän ja työnantajan välillä. Etuus tulee mahdolliseksi pitkien sairauslomien kohdalla vuoden 2007 alusta lähtien. Vähintään 60 sairauspäivärahapäivää yhtäjaksoisesti kestäneen sairauden jälkeen työntekijällä tai yrittäjällä on mahdollisuus palata omaan työhönsä osa-aikaisesti ja saada palkan lisäksi Kansaneläkelaitoksen maksamaa osasairauspäivärahaa. Työhön paluun on tapahduttava terveyttä ja toipumista vaarantamatta, ja tämä edellyttää aina lääketieteellistä arviota työntekijän tai yrittäjän terveydentilasta.

Osasairauspäivärahan tarkoituksena on tukea työntekijän työhön paluuta siten, että henkilö voi omasta pyrkimyksestään vähitellen palata takaisin ja sopeutua omaan työhönsä. Osittainen työskentely sairauslomalla saattaa joissain tilanteissa edesauttaa työntekijän kuntoutumista ja nopeuttaa hänen toimintakykynsä palautumista. Uudistuksen tavoitteena on siten edistää työkyvyn palautumista, työssä jaksamista ja työuralla pysymistä.

Osasairauspäivärahaa maksetaan sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömälle henkilölle. Edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa kanssa. Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen tekemisestä säädetään työsopimuslaissa. Työajan ja palkan on vähennyttävä 40 - 60 prosenttiin aiemmasta.

Määrältään osasairauspäiväraha on aina puolet sitä välittömästi edeltävästä sairauspäivärahasta. Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa yhteensä 12 - 72 arkipäivän ajan kahden vuoden aikana. Osasairauspäivärahaa ei voi saada samanaikaisesti työttömyysetuuden tai koulutustuen kanssa. Kuten kokoaikainen sairauspäivärahakin, osasairauspäivärahallaoloaika pidentää vastaavalla ajalla työttömyysturvajärjestelmän työssäoloehtojen tarkasteluaikoja.

Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 8. toukokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2007.

Lisätietoja: hallitussihteeri Virpi Korhonen p. (09) 1607 3914, sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivun alkuun