Hyppää sisältöön
Media

Osa-aikaeläkkeen ikärajaan ja varhennettuun vanhuuseläkkeeseen muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2012 11.35
Tiedote -

Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee. Vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneiden on jatkossa mahdollista jäädä työeläkelakien mukaiselle osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Tällä hetkellä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta ja tämä ikäraja koskee jatkossakin ennen vuotta 1954 syntyneitä.

Nykyään sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmässä on mahdollisuus jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Työeläkejärjestelmästä poistuu kokonaan mahdollisuus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Kansaneläkejärjestelmässä varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 63 vuoteen eli työeläkejärjestelmän mukaiseen vanhuuseläkkeen alaikärajaan. Muutokset koskevat vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneitä. Ennen vuotta 1952 syntyneet voivat edelleen jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana.

Työeläkelait muuttuvat myös siten, ettei työttömyysturvan lisäpäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä ole enää mahdollisuutta jäädä 62-vuotiaana varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle. Kansaneläkejärjestelmässä työttömyysturvan lisäpäivärahaa saava pitkäaikaistyötön voi jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan 63-vuotiaana eli samasta ajankohdasta kuin oikeus työeläkelakien mukaiseen vanhuuseläkkeeseen alkaa. Nämä muutokset koskevat vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneitä. Ennen vuotta 1958 syntyneet voivat edelleen jäädä lisäpäiviltä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana.

Myös takuueläkkeestä annettu laki muuttuu niin, että vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä saavalla on oikeus takuueläkkeeseen nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan 63-vuotiaana.         

Muutosten pitkän aikavälin tavoitteena on työurien pidentäminen.

Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 13. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta 2013. Muutokset eivät vaikuta jo myönnettyihin osa-aika- ja varhennettuihin eläkkeisiin.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Maritta Hirvi, p. 0295 163184, [email protected]Muualla palvelussamme

Osa-aikaeläkeoikeuden ikärajan nostaminen ja varhennetun vanhuuseläkkeen poistaminen
Eläkeneuvotteluryhmän ratkaisu käynnistää lainsäädäntömuutosten valmistelun STM:ssä (Tiedote 22.3.2012)

Sivun alkuun