Hyppää sisältöön
Media

Opiskeluterveydenhuollolle oma opas

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2006 9.30
Tiedote -

Ensimmäinen valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon opas julkaistiin Kouluterveyspäivillä Jyväskylässä maanantaina 28.8.

Opas käsittää kaiken peruskoulun jälkeisen opiskeluterveydenhuollon. Laaja-alainen opas käsittelee sairauden hoitoa, terveyden edistämisestä, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuudesta huolehtimista. Siinä esitellään työmenetelmiä ja hyviä käytäntöjä opiskeluterveydenhuollossa toimivien tueksi. Opasluonnos valmistui sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja opetusministeriön (OPM) yhteisessä opiskelijaterveydenhuollon tavoitteita ja sisältöä pohtineessa työryhmässä. Lopullinen opas on valmisteltu lausuntokierroksen jälkeen STM:ssä.

Keskeistä oppaassa on opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen. Siinä painotetaan ehkäisevien opiskeluterveydenhuollon palveluihin ja saatavuuteen. Opiskeluterveydenhuollossa työskenteleville ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu opas on hyödyllinen myös kuntatason suunnittelussa.

Uusi kansanterveyslaki korostaa terveyden edistämistä ja asukkaiden terveydentilan seurantaa väestöryhmittäin. Tuloksellinen opiskeluterveydenhuolto edellyttää toimia kuntatasolta alkaen, eri toimijoiden yhteistyötä ja riittävästi työaikaa. Työryhmä esittää terveyskeskuksiin nimettäväksi opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilö.

Suomen terveyspolitiikan tavoitteena on koko väestön hyvä terveys ja terveyserojen pieneneminen eri väestöryhmien välillä. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden ja ylempien toimihenkilöiden elinajanodote on pidentynyt selvästi nopeammin kuin peruskoulutettujen ja työntekijäammateissa toimivien. Näitä sosioekonomisia eroja vähentäviin palveluihin panostetaan.

Lukioiden terveydenhuolto on ollut tähän asti kattavampaa kuin toisen asteen ammattikoulutuksen vastaava. Työryhmä suosittaa terveyserojen kaventamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ammatilliseen koulutukseen osallistuville jokaista 600 opiskelijaa kohti yhtä terveydenhoitajaa. Muussa koulutuksessa oleville suositellaan terveydenhoitaja 800 opiskelijaa kohti. 2500–3000 opiskelijaa kohti mitoitetaan kokopäiväinen lääkäri.

Aiemman käsitteen opiskelijaterveydenhuolto sijasta suositellaan käytettäväksi kattavampaa termiä opiskeluterveydenhuolto.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Maire Kolimaa, STM, p. (09) 160 74138
Opiskeluterveydenhuollon opas. Helsinki 2006. 249 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050, 2006:12) ISBN 952-00-2026-8(nid.), ISBN 952-00-2027-6 (PDF)

Sivun alkuun