Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Opiskelijoille oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.8.2014 10.43
Tiedote -

Opiskelijoilla on jatkossa oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla eli silloin, kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa. Vähäiseksi opiskeluksi katsotaan enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Tällä hetkellä sairauspäivärahan ehdot estävät opintojen suorittamisen. Osa opiskelijoista pystyisi kuitenkin opiskelemaan hieman ja sillä saattaisi olla jopa myönteinen vaikutus toipumiseen. Pitkäaikainen poissaolo opinnoista myös nostaa kynnystä palata opiskelemaan ja lisää keskeyttämisriskiä.

Erityishoitorahaa myös lapsen asteittaisen kouluun palaamisen ajalta

Vaikeasti sairaan lapsen vanhemmille voidaan jatkossa maksaa erityishoitorahaa myös siltä ajalta, kun toipumassa oleva lapsi on palaamassa kouluun tai päivähoitoon. Tällä hetkellä vanhemmalle maksetaan erityishoitorahaa vain lapsen kotihoidon ajalta. Käytännössä paluu kouluun tai päivähoitoon toipumisvaiheessa ei kuitenkaan aina onnistu täysipäiväisesti alusta asti vaan vanhemman on oltava edelleen kotona hoitamassa lasta. Muutos turvaa perheen talouden siinä vaiheessa, kun lapsi siirtyy vaiheittain kotihoidosta koulunkäyntiin.

Isällä on jatkossa, vastaavasti kuin äidillä jo nykyisin, oikeus vanhempainrahaan, jos hän on samaan aikaan ansiotyössä tai opiskelee päätoimisesti ja saa opintorahaa.  Työskentely- ja opiskeluajalta vanhempainraha maksetaan vähimmäismääräisenä.

Lisäksitarkennetaan eräitä sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan sekä muun etuuden yhteensovitussäännöksiä.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 21. elokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, p. 02951 63193, [email protected]Sivun alkuun