Hyppää sisältöön
Media

Opioidiriippuvaisten hoitojonojen purkamisesesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2003 10.26
Tiedote 299/2003

Pääkaupunkiseudulla opioidiriippuvaisten hoitojonot eivät juurikaan liiku ja tästä syystä asiakkaat joutuvat jonottamaan hoitoon pääsyä kohtuuttoman pitkään. Kesäkuussa 2003 pääkaupunkiseudulla kauimmin jonossa ollut asiakas oli odottanut hoitoon pääsyä lähes kaksi vuotta. HUS:n päihdepsykiatrian poliklinikka järjestää jonoaikaisen hoitokontakti asiakkaille. Pääkaupunkiseudulla kesällä hoitojonossa oli 41 potilasta, joista suurin osa oli helsinkiläisiä. Näistä 39 jonotti buprenorfiinihoitoa (eli Subutex-hoitoa) ja kaksi metadonihoitoa. Nämä tiedot käyvät ilmi kartoituksesta, jonka valtiot. yo. Heidi Villikka on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle.

Hoitoja pitäisi porrastaa siten, että jo pitkään hoidossa olleita potilaita voitaisiin siirtää nykyistä enemmän jatkohoitoon terveyskeskuksiin tai päihdehuollon yksiköihin kuten esim. a-klinikoille. Tällöin aloituspaikkoja vapautuisi uusille potilaille. Espoossa onkin joitakin potilaita on jo siirretty syksyn aikana terveysasemille.

Kartoituksessa selvitettiin opioidiriippuvaisten hoitoon pääsyä pääkaupunkiseudulla sekä Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kesällä 2003 haastatteluissa kysyttiin kuntien päihdehuollon johtavilta työntekijöiltä ja korvaushoitoa antavien hoitopaikkojenjohtavilta työntekijöiltä hoitoon pääsyn ongelmista.

Kuntien suunnitelmat jonojen purkamiseksi vaihtelivat. Suurin osa kunnista suunnitteli hoitopaikkojen lisäämistä ja sitä kautta hoitojonojen lyhentämistä. Kunnat suunnittelevat hoitopaikkojen lisäämistä valtion avustuksen turvin. Kunnat arvioivat, että ne saisivat purettua nykyiset hoitojonot suunnitelmissa olevilla hoitopaikoilla. Esimerkiksi Tampereella on merkkejä siitä, että kun hoitopaikkoja lisättiin, niin hoidon tarve kasvoi: kun hoitopaikkoja lisätään, niin yhä useammat hoitoa tarvitsevat hakeutuvat hoitoon, kun hoitoon pääsyyn on realistisia mahdollisuuksia.

Lisätietoja antavat: valtiot. yo. Heidi Villikka 040 7078203 projektisihteeri Sari Hanhinen (09) 160 73139.

Kartoitus opioidiriippuvaisten lääkekorvaushoidon hoitojonoista, STM:n monisteita 2003:16.

Sivun alkuun