Hyppää sisältöön
Media

Omaishoidon tuki uudistuu 2006

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2005 11.46
Tiedote -

Omaishoitajalle maksettavan palkkion vähimmäismäärä nousee 300 euroon vuoden 2006 alusta. Jos hoitaja on estynyt tekemästä ansiotyötä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana, hoitopalkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa. Myös hoitopalkkion indeksisuoja paranee uudistuksen myötä.

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään hoidettavalle annettavien palvelujen lisäksi myös hoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajien oikeutta vapaaseen täydennetään kuntien mahdollisuudella järjestää virkistysvapaita hoitopalkkiota alentamatta. Omaishoitosopimuksen sisältöä ja kestoa koskevia säännöksiä tarkennetaan. Lakiuudistus sisältää myös omaishoidon tuen myöntämisedellytykset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia muutetaan siten, että omaishoitajan käyttäessä oikeuttaan vapaapäivän pitämiseen, myös palvelusetelillä järjestettävistä kotipalveluista voi hoidettavan maksettavaksi tulla korkeintaan 9 euroa päivässä.

Laki omaishoidon tuesta korvaa voimassa olevat sosiaalihuoltolain säännökset, jotka koskevat omaishoidon tukea sekä asetuksen omaishoidon tuesta. Lait tulevat voimaan vuoden 2006 alusta. Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 1. joulukuuta. Presidentti vahvistanee lait perjantaina.

Lisätietoa työntekijöille ja asiakkaille

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu omaishoidon tuen uudistuksesta ns. kuntatiedote työntekijöille. Kuntatiedotteen liitteenä on omaishoitolain sisältöä koskeva tiedote, joka on tarkoitettu asiakkaiden käyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriössä on lisäksi valmisteilla opas kuntien omaishoidon tuesta päättäville. Opas valmistuu alkuvuodesta.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Lotta Silvennoinen puh. (09) 160 73187, neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius puh. (09) 160 74135 ja hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, puh. (09) 160 74355.

Sivun alkuun