Hyppää sisältöön
Media

Oma tulosryhmä hoitamaan päihdeasioita ja sosiaalista turvallisuutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.8.2007 8.05
Tiedote -

Päihdeasiat ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvät asiat saivat sosiaali- ja terveysministeriössä lisää painoarvoa, kun ministeriön perhe- ja sosiaaliosastolle perustettu uusi tulosryhmä aloitti toimintansa. Päihdeasioiden ja sosiaalisen turvallisuuden ryhmä keskittyy muun muassa alkoholi- ja huumausainepolitiikan ohjaukseen ja valmisteluun, rahapelipelihaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä päihdepalveluihin.

Tulosryhmän käsiteltävänä ovat myös muut syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät kysymykset, kuten vakavasti päihdeongelmaisten ja muutoin syrjäytyneiden ihmisten asuminen, lähisuhde- ja perheväkivallan käsittelyyn ja ehkäisyyn liittyvät asiat, kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämiseen liittyvät asiat sekä ihmiskauppa-, lapsikauppa- ja prostituutioasiat siltä osin kuin ne liittyvät sosiaalihuollon palvelujärjestelmään. Myös sosiaalihuollon valmiussuunnittelu on sijoitettu uuden tulosryhmän tehtäväksi.

Ryhmä hoitaa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes), Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV), Kansanterveyslaitoksen (KTL) sekä lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen tulosohjausta ryhmän toimialan osalta. Samoin Alko Oy:n omistajaohjausta koskevat tehtävät kuuluvat ryhmän valmistelualaan.

Päihdeasioiden ja sosiaalisen turvallisuuden ryhmä vastaa myös työalueensa EU-asioista ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Ryhmän toimialueella toimivat päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta sekä rikosasiain sovittelun neuvottelukunta.

Lisätietoja: osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, puh. (09) 160 73760 ja johtaja Kari Paaso, puh. (09) 160 74018

Päihdeasiat ja sosiaalinen turvallisuus –ryhmä (PASO) sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla www.stm.fi

Sivun alkuun