Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajenee 2004

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.12.2003 13.22
Tiedote -

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu osittainen hoitoraha korotetaan nykyisestä 63,07 eurosta 70 euroon vuonna 2004. Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajenee samalla koskemaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opetukseen osallistuvan lapsen vanhempia. Lisäksi oikeus osittaiseen hoitorahaan on vanhemmilla, joiden lapsi osallistuu oppivelvollisena esiopetukseen. Vanhemmilla, joiden lapsi on ns. pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, on oikeus osittaiseen hoitorahaan lisäksi lapsen kolmannen perusopetusvuoden ajalta. Osittaista hoitorahaa voidaan maksaa molemmille vanhemmille, vaikka heidän osittainen hoitovapaansa ajoittuisikin samalle kalenterijaksolle.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan siten, että osittaisen hoitorahan määrän korotus tulee voimaan 1. tammikuuta 2004 ja laajennukset oikeuteen saada osittaista hoitorahaa 1 elokuuta 2004.

Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhennyksenä toteuttavaa hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata oikeus saada, kun hakija on ollut vähintään kuusi kuukautta saman työnantajan palveluksessa viimeisen 12 kuukauden aikana. Osittainen hoitovapaa annetaan lyhentämällä päivittäinen työaika kuudeksi tunniksi. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se tulee lyhentää keskimäärin 30 tunniksi viikossa. Osittainen hoitovapaa edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta.

Sivun alkuun