Hyppää sisältöön
Media

Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2003 11.26
Tiedote 243/2003

Hallitus esittää, että lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu osittainen hoitoraha korotettaisiin nykyisestä 63,07 eurosta 70 euroon. Oikeus osittaiseen hoitorahaan laajenisi samalla koskemaan perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opetukseen osallistuvan lapsen vanhempia. Lisäksi oikeus osittaiseen hoitorahaan olisi vanhemmilla, joiden lapsi osallistuu ennen varsinaisen koulun aloittamista oppivelvollisena esiopetukseen. Osittaista hoitorahaa voitaisiin maksaa molemmille vanhemmille, vaikka heidän osittainen hoitovapaansa ajoittuisikin samalle kalenterijaksolle.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 24. syyskuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhennyksenä toteuttavaa hoitovapaata. Osittaista hoitovapaata on nykyisellään oikeus saada, kun hakija on ollut vähintään 12 kuukautta saman työnantajan palveluksessa viimeisen 24 kuukauden aikana. Osittainen hoitovapaa annetaan lyhentämällä päivittäinen työaika kuudeksi tunniksi. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se tulee lyhentääkeskimäärin 30 tunniksi viikossa. Osittainen hoitovapaa edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta.

Sivun alkuun