Hyppää sisältöön
Media

OECD: Suomi panostanut työkyvyn ylläpitoon, mutta kuntoutusjärjestelmä vaatii uudistamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2010 13.00
Tiedote -

Suomalainen työterveyshuolto on laadultaan Euroopan kärkeä, ja toimeentuloturvaetuuksien kattavuus on hyvä. Työnantajien omavastuu työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista on selvästi vähentänyt työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja sairauspoissaoloja.

Tiedot ilmenevät OECD:n tekemästä raportista Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers, joka julkistettiin tänään 24. marraskuuta Lontoossa.

Raportissa arvioidaan, miten kolmentoista OECD-maan etuusjärjestelmät ja työvoimapolitiikka tukevat työkyvyn ylläpitoa ja osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi siinä esitetään suosituksia, joiden avulla etuus- ja työvoimapolitiikan yhteensovittamista voitaisiin edelleen kehittää.

Vaikka Suomessa on tehty työkyvyn ylläpidon eteen paljon, parannettavaa löytyy vielä. Kuntoutusjärjestelmä on pirstaloitunut ja vaatii sekä yksinkertaistamista että tehostamista. Lisäksi OECD:n mukaan esimerkiksi osatyökykyisten työllistymistä pitäisi tukea nykyistä paremmin ja etuusjärjestelmien tarjota paremmat taloudelliset kannustimet paluulle työelämään.

Suomesta raportin julkistamistilaisuuteen osallistui valtiosihteeri Eeva Kuuskoski.

Valtiosihteeri Kuuskoski muistutti puheenvuorossaan, että sosiaaliturvan uudistusta pohtinut SATA-komitea teki useita ehdotuksia pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työ- ja kuntoutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

"Osa SATA-komitean ehdotuksista on jo toteutunut, ja osa on valmisteilla. Näiden uudistusten avulla pyrimme parantamaan kuntoutusjärjestelmämme tehokkuutta ja asiakaskeskeisyyttä."

Lisäksi Kuuskoski kertoi muista meneillään olevista hankkeista, joilla edistetään työkykyä ja työhyvinvointia. Myös niillä toteutetaan OECD:n Suomelle antamia suosituksia.

"Masto-hanke keskittyy masennuksesta johtuvan työkyvyttömyyden ehkäisyyn. Varhaisella tuella sekä hyvällä hoidolla ja kuntoutuksella on tässä suuri merkitys. Hankkeen yhteydessä on juuri käynnistynyt MastDo-kampanja, joka kerää hyviä käytäntöjä työpaikkojen hyödynnettäväksi. Työhyvinvointifoorumi puolestaan kokoaa eri toimijat ja sidosryhmät avoimeen verkostomaiseen yhteistyöhön työhyvinvoinnin edistämiseksi."

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Ilari Keso, puh. 050 5850241, [email protected]

 Muualla verkossa The OECD  Sickness, Disability and Work project (OECD)
Sivun alkuun