Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nya bestämmelser om samarbete på en gemensam arbetsplats

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.4.2006 11.46
Pressmeddelande 136/2006

Regeringen föreslår att till lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen fogas bestämmelser om ordnande av samarbete på en gemensam arbetsplats och en gemensam byggarbetsplats samt om samarbete beträffande avvärjning av gemensamma risker. Propositionens mål är att förbättra säkerheten och minska antalet olycksfall på gemensamma arbetsplatser. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 6 april. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen fredagen den 21 april.

Enligt förslaget är samarbetsparterna på en gemensam arbetsplats den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten eller dennes representant och den arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten.

Arbetstagare som är anställda hos olika arbetsgivare men som arbetar på samma arbetsplats föreslås få rätt att välja en gemensam arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare för fullmäktigen att företräda dem inom arbetarskyddssamarbetet.

Det föreslås vidare att arbetarskyddsfullmäktigen på en gemensam arbetsplats eller gemensam byggarbetsplats har rätt till befrielse från de normala arbetsuppgifterna och ersättning för inkomstbortfall på grund av de tilläggsuppgifter som uppdraget medför.

Propositionen har behandlats i en förhandlingsgrupp där representanter för arbetsmarknadsorganisationerna varit medlemmar. Förhandlingsgruppen har enhälligt godkänt propositionen. Avsikten är att lagen träder i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information: Konsultativ tjänsteman Pia Jokinen, tfn (09) 160 727 01

Sivun alkuun