Hyppää sisältöön
Media

Nya ämnen definieras som narkotika

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 20.2.2014 11.31
Pressmeddelande -

Fyra nya ämnen läggs till Finlands nationella förteckning över narkotika.

Som narkotika definieras 2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25C-NBOMe), 4-jodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25INBOMe), 2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25B-NBOMe) och 2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe).

Dessa ämnen liknar mycket varandra till den kemiska strukturen. Vid användning i berusningssyfte har de hallucinogena och stimulerande effekter. De har redan orsakat 15 förgiftningar och åtminstone ett dödsfall i Europa. I Finland har ämnet 25I-NBOMe beslagtagits i större mängder och oftare än annanstans i Europa.  

Statsrådet har torsdagen den 20 februari utfärdat en förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika. Förordningen träder i kraft den 3 mars 2014.

I och med ändringen av narkotikalagen som trädde i kraft i juni 2011 kan nya ämnen som är farliga för hälsan definieras nationellt som narkotika. Tidigare fattades besluten endast på FN- eller EU- nivå. Målet med förbudet mot användning av ämnena är att fördröja och till och med förhindra att de sprider sig till nya användarkretsar, i synnerhet ungdomar. Också möjligheterna att övervaka narkotika förbättras.

Mer uppgifter

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5163977, [email protected]På vår webbplats

Narkotikapolitik

Sivun alkuun