Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nuorisotutkimusverkosto kartoittaa lasten ja nuorten palvelukokemuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.9.2016 9.29
Uutinen

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa katsauksen lasten ja nuorten palvelukokemusten tutkimuksesta hallituksen kärkihankkeen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeksiannosta.

Muutosohjelma haluaa edistää tutkimuskartoituksella lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa.

– Katsaus on tarpeellinen, sillä palveluiden laadun parantamiseen tarvitaan välttämättä lapsilta ja nuorilta eli asiakkailta itseltään saatavaa tietoa. Tutkimuksia ja selvityksiä lasten ja nuorten mielipiteistä ja palvelukokemuksista on jo Suomessakin enenevässä määrin. On tärkeää koota tämä tieto hyödyntämään muutostyötä sekä maakunnissa että valtakunnallisesti, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Katsaus keskittyy 2000-luvulla julkaistuihin lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskeviin tutkimuksiin ja selvityksiin niin sosiaali- ja terveysalan kuin varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-ajan palveluiden alalta.  Tavoitteena on koota näiden selvitysten keskeiset tulokset ja suositukset yhteen, sekä samalla kartoittaa tiedon runsautta ja mahdollisia aukkoja. Tulokset ja suositukset hyödynnetään muutosohjelman kehittämistyössä. Samalla kartoitus palvelee laajasti niin tutkijoita kuin käytännön toimijoita.

Lue koko tiedote Nuorisotutkimusverkoston verkkosivuilta

LAPE hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun