Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Naisten työ arvoonsa - kohti samapalkkaista Suomea

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.2.2007 8.00
Tiedote -

Samapalkkaisuusohjelman seurantaryhmä järjestää 8. helmikuuta eduskunnassa seminaarin, jossa kerrotaan ohjelman tavoitteista ja toiminnasta. Seminaariin osallistuu työmarkkinajärjestöjen edustajia, kansanedustajia ja virkamiehiä. Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman seurantaryhmää johtaa eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Varapuheenjohtajina ovat eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Sirkka-LiisaAnttila ja toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos. Ryhmässä ovat mukana työmarkkinakeskusjärjestöjen johtajat sekä poliitikkoja ja korkeita virkamiehiä.

Seminaarin paneelikeskusteluun osallistuvat keskeiset työmarkkinajohtajat Lauri Ihalainen, MarkkuJalonen, Teuvo Metsäpelto, Mikko Mäenpää, RistoPiekka, Seppo Riski ja RistoVoipio sekä Maija Perho, Sirkka-Liisa Anttila ja Ulla- Maj Wideroos, juontajana on sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen. Paneelissa keskustellaan mm. siitä, mitä poliitikot tekevät samapalkkaisuuden edistämiseksi tulevalla vaalikaudella ja miten asia otetaan huomioon seuraavalla sopimuskierroksella.

Palkkaerot ennallaan – nyt on tekojen aika

Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat säilyneet pitkään suunnilleen ennallaan. Tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan hallitus tarttui käynnistämällä vuonna 2006 kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman. Ohjelman päätavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa nykyisestä noin 20 prosentista vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Samapalkkaisuuskysymys on monisyinen ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan laajaa sitoutumista ja yhteistyötä. Konkreettisten tulosten saavuttaminen on mahdollista vain pitkäjänteisellä työllä.

Samapalkkaisuusohjelmaan sisältyy yhteensä noin 30 toimenpidekokonaisuutta. Hankkeilla tuetaan muun muassa naisten urakehitystä ja järjestetään naisille johtajakoulutusta. Myös tasa-arvolain edellyttämää työpaikkojen tasa-arvosuunnittelua tuetaan, palkkatilastointia kehitetään, selvitetään työmarkkinoiden segregaation vaikutusta sukupuolten palkkaeroihin sekä tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista. Myöhemmin tänä vuonna käynnistyy laaja tasa-arvoisten ja oikeudenmukaisten palkkausjärjestelmien kehittämisohjelma.

Seurantaryhmä on keskustellut hyvässä hengessä ja hakenut tosissaan vaikuttavia keinoja. Ryhmässä on keskusteltu muun muassa naisvaltaisten hoiva-alojen palkkauksen parantamisesta. On myös todettu, että ilman työmarkkinaosapuolten konkreettisia toimia asiassa ei päästä eteenpäin. Asiasta on puhuttu pitkään – nyt on tekojen aika.

Lisätietoja: erikoistutkija Riitta Martikainen, puh. (09) 160 74458.

Sivun alkuun